Kryteria oceny pracy magisterskiej

 

Obrona magisterska wieńczy wielomiesięczny okres przygotowywania i pisania pracy. Warto się do niej należycie przygotować, a będzie to łatwiejsze, jeśli będziemy znać kryteria oceny prac magisterskich.

Opinie na temat pracy

Po napisaniu całej pracy magisterskiej jest ona oceniana przez promotora, recenzenta i ewentualnie drugiego recenzenta. Posługują się oni arkuszami oceny pracy dyplomowej, które nie są udostępniane studentom. Typowy formularz zawiera następujące punkty:
-Czy treść pracy jest adekwatna do tematu określonego w tytule?
(więcej…)

Czytaj więcej