Harmonogram pracy magisterskiej

Pisanie pracy magisterskiej będzie łatwiejsze, jeśli student na samym początku swojej drogi do uzyskania tytułu magistra, obierze odpowiedni kierunek i harmonogram, którego skrupulatnie będzie się trzymał. Pomaga on w rozplanowaniu wykonywania określonych czynności w czasie.

Jak stworzyć harmonogram?

Pisanie harmonogramu wykonania pracy magisterskiej jest tak samo ważne, jak wybór jej tematu czy napisanie spisu treści. Bez planu działania osadzonego w czasie student będzie wykonywał wiele prac niepotrzebnie, a ostatecznie może okazać się, że nie dotrzyma on granicznych terminów oddania pracy przed obroną. (więcej…)

Czytaj więcej