Analityk danych

Istnieje niedopasowanie oczekiwań firm biznesowych z systemem edukacyjnym. Nie istnieje żaden kierunek i program kształcenia adekwatny do zapotrzebowań rynku pracy. Jak wskazują prognozy rynku pracy największe zapotrzebowanie jest i będzie na analityków danych, nawet większe niż na dobrego informatyka. Do tego rodzaju stanowiska mogą ubiegać się absolwenci kierunków ścisłych takich jak matematyka, informatyka, fizyka ale również i ze szkół biznesowych. Zadaniem analityka jest wyciąganie wniosków na podstawie wykonanych przez siebie zadań programistycznych i statycznych oraz opracowanie strategii bazującej na analizach zespołu danych. Obecnie zespoły, które zajmują się analizą danych składają się zazwyczaj z informatyków, matematyków czy fizyków. Za pomocą przyjęć i zwolnień zostają tworzone zespoły ekspertów, którzy zajmują się sprawami programistycznymi i statystycznymi i dodatkowo analizują wszystkie dane. Dlatego tak ważne jest aby umysły ścisłe o szerokiej wiedzy z zakresu matematyki i informatyki umiały wyciągnąć wnioski z dokonanych analiz i dzięki nim stworzyć dalszą, idealnie dobraną strategię działania.

Według badań sporządzonych przez Accenture, w których udział brali szefowie marketingu wynika, że około 80 procent ankietowanych uważa, że strategie marketingowe ulegną ewolucji dzięki właśnie analitykom danych oraz mobilnym technologiom.
Jeżeli chodzi o sferę marketingową to ważnym aspektem będzie łączenie informacji z serwisów, różnych systemów, platform oraz reagowanie na wciąż się zmieniające preferencje różnych użytkowników.
W związku z coraz większym zapotrzebowaniem analityków rynku powinny zostać opracowane nowe formy edukacji na ten temat. Studenci oprócz zapoznawania się ze zjawiskami społecznymi i psychologicznymi powinni być w stanie rozpoznawać dane ilościowe oraz je programować. Kluczem do sukcesu powinna też stać się współpraca przyszłych pracodawców z absolwentami już na etapie odbywania praktyk. Dlatego właśnie liderzy firm i doświadczeni pracownicy powinni pojawiać się na zajęciach, aby przybliżyć formę późniejszej współpracy. Ponadto powinno się zacząć wprowadzać więcej tematów związanych z programowaniem i analizą danych ilościowych. Dodatkową odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku powinno być poprowadzenie tak studenckich praktyk w konkretnych firmach, aby dawały one późniejszą gwarancję im zatrudnienie po zakończeniu studiów. Współpraca firm z uczelniami może być jednym z bardziej trafionych sposobów na zmniejszenie bezrobocia i zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do wykwalifikowanych pracowników.
Dlatego właśnie warto już na etapie studiów rozpocząć kształcenie w tym kierunku aby i pracodawcy i przyszli pracownicy byli zadowoleni z efektów nauczania.

Czytaj więcej

Co to jest ibidem

Co to jest ibidem?

Ibidem – to samo miejsce, tamże, skracane często, aczkolwiek nie zawsze (i nie zawsze tolerowany przez promotorów) do ibid. To skrót używany w przypisach lub tekstach źródłowych dla wskazania na ostatnio cytowaną pozycję. Jeszcze inne znaczenie: „To pojęcie/zwrot jest również określone we wskazanym dokumencie.

Ibidem stosuje się, gdy kolejne przypisy (na przykład przypis 40, 41, 42, 43) odwołują się do tej samej publikacji. Wtedy w przypisie 41 pisze się nazwisko autora, tytuł itd., a w 42, 43, 45 tylko wstawiasz słowo Ibidem napisane kursywą. Jeśli odwołujesz się do tej samej książki, lecz do innej strony, to należy to zaznaczyć: Ibidem s. 56.

Wielu studentów nie wie, że tu po prostu chodzi o powtórzenie tego co było wcześniej. Najzwyczajniej, po prostu.  Ale musisz pamiętać Szanowny Studencie by używać tej właśnie formy przy pisaniu swojej pracy licencjackiej, magisterskiej bądź inżynierskiej, ponieważ promotor może być na to wyczulony. A chyba nikt nie chce wpieniać swojego promotora.

Niektórzy studenci pytają: „kim jest ten ibidem?” i popełniają wieki błąd. Powinni pytać „Co to jest ibidem?”

Op. cit. stosuje się, gdy trzebaodesłać czytelnika do książki, którą już wcześniej się cytowało (ale nie bezpośrednio w poprzednim przypisie, lecz kilka przypisów wcześniej, nawet kilka stron wcześniej.) Skrót op.cit. pisze się kursywą i bez spacji (odstępu).

Teraz już wiesz co to jest ibidem.

Sprawdź przy okazji to ogłoszenie:

Pisanie prac z PEDAGOGIKI – profesjonalna pomoc

Czytaj więcej