Artykuły do pisanie prac licencjackich

Artykuły do pisanie prac licencjackich

Dziś postanowiliśmy sporządzić przypomnienie artykułów znajdujących się już na stronie, dla tych, którzy poszukują informacji na temat pisania prac licencjackich. W zestawieniu tym są najciekawsze z nich, subiektywnie rzecz ujmując. w każdym bądź razie chodzi o to, żebyście nie musieli spędzać bezproduktywnie czasu przemieszczając się po stronie niejako po omacku. Mamy nadzieje, że to rozwiązanie Wam bardzo pomoże.

Pamiętajcie, że zawsze możecie napisać przez kontakt w sprawie artykułów, które chcielibyście tu ujrzeć. Zawsze też możecie napisać komentarz pod każdym artykułem.

Artykuły do pisanie prac licencjackich. Tematyka pisanie prac licencjackich jest bardzo rozległa i nie sposób tu mieścić wszystkiego. mamy jednak nadzieję, że to co tu się znajduje wydatnie Wam pomoże. Prace licencjackie nie są jakąś utopią i wielkim problemem. Każdy jest w stanie napisać swoją pracę licencjacką. po prostu trzeba w to wierzyć i przystąpić do działania.
Kluczem posegregowania tych artykułów jest teza, że prace licencjackie zawierają część badawczą, czyli trzeba w nich zawrzeć takie elementy jak metodologia, hipotezy, zmienne itp.
Jeśli w Twojej pracy magisterskiej występują takie elementy (co jest bardzo możliwe) to ten artykuł, a właściwie mapa wcześniej napisanych artykułów będzie jak najbardziej pomocny. Oto co ciekawsze posty nawiązujące do tej tematyki, Artykuły do pisanie prac licencjackich:
Jak napisać pracę licencjacką:
http://pisanieprac.co/jak-napisac-prace-licencjacka/
Ankieta w pracy licencjackiej
http://pisanieprac.co/ankieta-w-pracy-licencjackiej/
Jak napisać wstęp pracy magisterskiej (w tym wypadku nie ma znacznie tytuł artykułu, bo to się tak samo tyczy prac licencjackich
http://pisanieprac.co/jak-napisac-wstep-pracy-magisterskiej/
metodologia badań własnych
http://pisanieprac.co/metodologia-badan-wlasnych/
korekta pracy licencjackiej:
http://pisanieprac.co/korekta-pracy-licencjackiej/
UKŁAD PRACY i TEKSTU
http://pisanieprac.co/uklad-pracy-i-tekstu/
Metody, techniki i narzędzia badawcze
http://pisanieprac.co/3594-2/
Jak napisać hipotezę w pracy licencjackiej
http://pisanieprac.co/jak-napisac-hipoteze-w-pracy-licencjackiej/
Zmienne w pracy licencjackiej i magisterskiej
http://pisanieprac.co/zmienne-w-pracy-licencjackiej-i-magisterskiej/

Na pewno nie zamieściliśmy tu wszystkich przekierowań do artykułów, które mogą Was zainteresować. Zachęcamy więc do wertowania działu Jak napisać. Zapraszamy do częstego odwiedzania tego portalu i aktywnego udziału w jego budowie, między innymi przez dodawanie komentarzy.

Czytaj więcej

Dlaczego warto prace inżynierskie pisać samodzielnie

Dlaczego warto prace inżynierskie pisać samodzielnie

Właściwie każdy głupi sensownie odpowie na to pytanie. Warto bo jak jesteś autorem pracy inżynierskiej, to wiesz co w niej jest. Wiesz z czego korzystałeś, pamiętasz jakieś definicje czy cokolwiek charakterystycznego z pracy. Jak zapyta Cię promotor „A jaka była pozycja wiodąca w pierwszym rozdziale?” to znasz odpowiedź. Pamiętasz czy była gruba, czy cienka. Takie rzeczy są ważne. Poza tym pisanie prac inżynierskich niewątpliwie rozwija i przygotowuje do przyszłości, jako inżyniera (nie zakładamy tu przyszłości na zmywaku w GB, ale pracę w swoim zawodzie w swoim kraju, czyli Polsce).

Dlaczego warto prace inżynierskie pisać samodzielnie? Nawet nie powinniście zadawać sobie takich pytań, lecz z góry założyć, że jesteście w stanie to zrobić. W końcu to właśnie Wy studiowaliście te wszystkie lata, to Wy zgłębialiście wiedzę by się rozwijać w tym kierunku. Poza tym pisanie prac inżynierskich to wcale nie jest taka skomplikowana sprawa jak może wydawać się przed przystąpieniem do jej realizacji. Po prostu trzeba zacząć, a potem pisać dalej… aż się ją ukończy. Smak samodzielnie napisanej pracy inżynierskiej jest niepowtarzalny. Bo przecież nawet najdłuższy bieg trzeba rozpocząć od pierwszego kroku. Przy pisaniu teorii będziecie korzystać z książek z waszej uczelnianej biblioteki. Promotorzy nie wymyślają tematów zupełnie z kosmosu, wiedzą, że w akademickiej bibliotece są właściwe pozycje i z tym co jest dostępne na pewno sobie poradzicie. A później już jakoś pójdzie. Nie mówię, że to sprawa prosta, bo to by była przesada, ale wykonalna dla Was, tym bardziej, że przecież uczyliście się o tym o czym będziecie pisać.

Także w tych samych bibliotekach znajdziecie poradniki Jak napisać pracę inżynierską. Ona pomoże Wam bardziej niż się tego spodziewacie. Pogódźcie się z biblioteką, przecież chyba nie obraziliście się na siebie.

Rady zawarte w tym artykule są także adekwatne do czynności jakimi są pisanie prac: prace licencjackie i prac magisterskie.

Czytaj więcej

UKŁAD PRACY i TEKSTU

UKŁAD PRACY i TEKSTU

Marginesy
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » PLIK » USTAWIENIA STRONY
lewy: 3,5-4,0 cm
prawy: 1,0-1,5 cm
górny: 2,0-2,5 cm
dolny: 2,0-2,5 cm
na oprawę: 0 cm
nagłówek: 1,5 cm
stopka: 1,5 cm

Odstęp między wierszami – interlinia
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » FORMAT » AKAPIT
tekst właściwy: 1,5 wiersza D tekst przypisu: pojedyncze 3 tekst w tabeli, w opisie tabeli, wykresu itp.: pojedyncze

Tabulatory
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » FORMAT » TABULATORY
D wielkość wcięcia (tabulatora): 0,5 – l

UKŁAD PRACY i TEKSTU

Czcionka
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”:
FORMAT » CZCIONKA
wzór: prosta, „nieudziwniona”, np. times new roman (CE), arial (CE), tahoma itp.
wielkość (rozmiar i proporcje):
czcionki tekstu właściwego 12 13 14
czcionki tytułu rozdziału, spisu treści, bibliografii itp.: 17 18 19
czcionki tytułu podrozdziału: 15 16 17
czcionki paragrafu: 13 14 15
czcionki przypisu: 9 10 11
czcionki w tabeli, w opisie tabeli lub wykresu: 9 10 11
czcionki numeru strony: 10 11 12
WSTAW » NUMERY STRON

UKŁAD PRACY i TEKSTU

Numeracja
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”:
strony pracy: numeracja ciągła, cyframi arabskimi; strona tytułowa, strony zawierające „Spis treści”, „Wykaz skrótów”, ewentualne podziękowania powinny być liczone, ale numer powinien być niewidoczny (w programie WORD można numer „zakleić” wybierając odpowiednią funkcję lub wyłączając funkcję wstawiania numeru na pierwszej stronie dokumentu).
odsyłacze: każdy rozdział od nowa (dotyczy także „Wstępu” i „Zakończenia”) -umieszczane na dole strony (za zgodą promotora można umieszczać na końcu każdego rozdziału); dopuszcza się także numerację ciągłą- w całej pracy;
tabele, diagramy, rysunki, zdjęcia i wykresy: numeracja ciągła (na końcu pracy, po „Bibliografii”, należy wówczas zamieścić stosowny wykaz), przy czym każdy rodzaj przedstawienia graficznego (schemat, tabela itp,) posiada odrębną numeragę.

Justowanie
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » FORMAT » AKAPIT » WYRÓWNANIE
tytuł pracy, nazwisko autora, nr albumu, miejsce i data: wyśrodkowane
tekst właściwy: obustronne
tytuł rozdziałów i podrozdziałów: wyśrodkowane
tekst przypisu: obustronne
tekst tabeli lub schematu: do lewej lub obustronne
tekst opisu tabeli lub schematu (tytuł oraz źródło): wyśrodkowane lub do lewej

UKŁAD PRACY i TEKSTU

Odsyłacze do przypisów
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » WSTAW » PRZYPIS
Odsyłacz, czyli numer towarzyszący przypisowi powinien być zawsze umieszczony w tekście nieco powyżej linii druku. W polskiej tradycji edytorskiej odsyłacze oznacza się cyframi arabskimi. Odsyłacz powinien zasadniczo znajdować się przed znakiem interpunkcyjnym (kropką, przecinkiem). Wyjątek stanowią zdania kończące się skrótami (itp. itd., etc). Wówczas po odsyłaczu nie stawia się już kropki.

Często zdarza się, że odsyłacz do przypisu znajduje się na jednej stronie, zaś tekst przypisu „przeskakuje” na stronę następną. W takiej sytuacji należy unikać jakichkolwiek jednostkowych korekt i starać się rozwiązać ten problem systemowo. Tajemnica zgodności stron odsyłaczy i tekstów przypisów tkwi we właściwym zgraniu: marginesów i wielkości czcionki. Na początek radzę nieco zmniejszyć marginesy. Powinno pomóc.

Dzielenie wyrazów
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » NARZĘDZIA » JĘZYK » DZIELENIE WYRAZÓW
sposób dzielenia: „dziel wyrazy automatycznie”
strefa przenoszenia: 0,5-1,0 cm
ograniczenie przenoszenia: do 2 wersów w kolejności
absolutnie nie należy dzielić wyrazów występujących w nagłówkach

Akapity
Akapity, czyli wcięcia w tekście właściwym (dokonywane przy pomocy tabulatora ustawionego w zakresie 0,5-1 lub też poprzez zastosowanie większej interlinii) służą do oddzielania od siebie pewnych sekwencji myślowych. Akapit stanowi zazwyczaj osobny etap refleksji. W akapicie każde zdanie powinno być kontynuacją poprzedniego. A zatem akapit powinien charakteryzować się spójnością wewnętrzną i zewnętrzną. Czasem, zamiast wcięcia stosuje się przerwę między poszczególnymi sekwencjami wypowiedzi (np. poprzez użycie przycisku Enter).
Podobnie jak cały tekst, akapit posiada budowę trójczłonową (tzw. rama lub formuła akapitowa). Składa się na nią: informacja początkowa (teza wyjściowa), wypowiedź rozwijająca oraz podsumowanie. Dzięki umiejętnemu stosowaniu akapitów, tekst pracy staje się przejrzysty i wygodny w lekturze. Przyjmuje się, że akapit stanowić mogą minimum dwa zdania złożone (tylko wyjątkowo można stosować akapity jednozdaniowe). Na jednej stronie powinny znaleźć się co najmniej dwa akapity. Nie jest to jednak reguła sztywna.
OPCJA EDYTORA TEKSTU „WORD”: » FORMAT » CZCIONKA » ODSTĘPY MIĘDZY ZNAKAMI.

Czytaj więcej

UDANA SESJA EGZAMINACYJNA

UDANA SESJA EGZAMINACYJNA

Tak, właśnie tak, życzę Wam, żeby Wasza sesja to była udana sesja egzaminacyjna. Powiecie, że łatwo mi mówić, trudniej Wam zrobić tak, żeby faktycznie sesja była tak udana jak chcecie.

Niestety na sesję nie ma innej rady jak taka, że trzeba się do niej przygotować, czyli całkiem sporo nauczyć i zapamiętać, tak, żeby potem dobrze odpowiadać na zadawane na egzaminie pytania. No a żeby odpowiadać dobrze, prawidłowo to wiedza do tego potrzebna jest przede wszystkim.

Jeśli ktoś brał udział w egzaminach sesji to wie, ze potrafią się nam przyplątać wtedy niekoniecznie myśli i odpowiedzi wartościowe i satysfakcjonujące. No cóż, przydarza się niekiedy (byle nie za często) pleść bzdury. Skutek to niezdany egzamin i przed nami egzamin poprawkowy (może też jakieś dodatkowe opłaty! To zależy od uczelni). A może jakaś inna powtórka z rozrywki, albo nawet wydalenie z uczelni…

Niestety najlepszym wyjściem aby to była udana sesja egzaminacyjna jest się po prostu nauczyć na zadany temat.

Ale jak to zrobić?

Na pewno masz jakieś notatki z zajęć. Jeśli nawet sam ich nie robiłeś to zawsze możesz poprosić kolegów o to by użyczyli swoich. Pewnie też dostałeś jakąś listę lektur potrzebnych do przygotowania się do egzaminu. Znajdź listę, idź do biblioteki albo wejdź w Internet. Na pewno gdzieś te książki znajdziesz. Jeśli nie zdążysz więcej to chociaż przejrzyj książkę. Przeczytaj wstęp, popatrz jaki jest spis treści. Może coś zwróci Twoją uwagę i to zapamiętasz. Warto spróbować. Jeśli masz zestaw pytań do przygotowania to je przygotuj. Sam lub w grupie, z kolegami. W grupie warto się uczyć. Burza mózgów, dyskusja i każdy coś z tego zapamięta. Więc korzyść nieopisana. Tak trzymać!

Nie lubisz uczyć się w grupie? To ucz się sam. Przyswajaj materiał etapami, poprzez różne narzędzia: notatki, książki, filmy związane z tematyką, informacje z Internetu. Jesteś wzrokowcem? To pisz sobie najważniejsze informacje, w punktach albo zaznaczaj różnymi kolorami na istniejących notatkach.

Jeśli jesteś już bardzo zmęczony to wyjdź na spacer, daj odpocząć chwilę umysłowi, bo ciężko pracuje. Zjedz kawałek czekolady, wypij kawę, napój z żeńszeniem. Zjedz owoce, sałatkę warzywną. Daj organizmowi pokarm, który pozwoli mu zebrać dodatkowe pokłady energii, obudzić się, orzeźwić.

A potem ucz się dalej. Bo wiedza to potęga. A udana sesja egzaminacyjna to duża frajda i satysfakcja. A po sesji możesz trochę odetchnąć i dać sobie chwilę wakacji.

Czytaj więcej