CO TAK NAPRAWDĘ OCENIA W TWOJEJ PRACY PROMOTOR I RECENZENT?

Pisanie prac to jedno ale ich ocena to też trudna sztuka i wymaga pewnego doświadczenia oraz znajomości tematyki i kryteriów oceny prac magisterskich, licencjackich czy inżynierskich.

Zastanawialiście się nad kryteriami jakie stosuje Wasz promotor i recenzent przy ocenie pracy? Nie? A może warto.

 

Poniżej przedstawiamy typowy rodzaj formularzu, jaki wypełniają oceniający pracę promotor i recenzent. Teraz i ty możesz sprawdzić co przy ocenie pracy będzie brane pod uwagę przede wszystkim:

Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?

  1. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności treści.
  2. Merytoryczna ocena pracy.
  3. Inne uwagi.
  4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?
  5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.
  6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, opanowanie techniki pisania pracy, odsyłacze, przypisy, spis treści itp.).
  7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy).
  8. Ocena całości.

 

Mamy nadzieję, że podany powyżej formularz pozwoli Wam jeszcze raz spojrzeć na Wasza pracę rzetelnym okiem.

 

Przypominamy jednocześnie, że autor pracy (podpisując się swoim nazwiskiem) bierze na siebie odpowiedzialność za oryginalność ujęcia i za kształt tekstu. Przedstawiana na uczelni praca nie może być plagiatem. Nie zawsze promotor jest w stanie rozpoznać w czytanych fragmentach pracy myśli przepisane cudzych opracowań, zwykle ufa w sumienność i rzetelność swego podopiecznego. Dlatego winy za plagiat nie ponosi promotor, ale osoba składająca pracę.

Tagi:

pisanie prac, prace magisterskie, prace licencjackie, prace inżynierskie, prace zaliczeniowe, pisanie prac magisterskich,  pisanie prac licencjackich, pisanie prac inżynierskich, pisanie prac zaliczeniowych, prace dyplomowe, prace podyplomowe,  pisanie prac dyplomowych, pisanie prac podyplomowych

Czytaj więcej

DLACZEGO W PRACY POWSTAJE PLAGIAT? I CZEMU POTRZEBNA JEST ZAWSZE KOREKTA TEKSTU?

Plagiat w pracy? To nic niezwykłego. Dlaczego się pojawia nawet kiedy wydaje ci się, że wszystko w pracy pod tym względem powinno się zgadzać?

 

To tak, jak korekta tego co napisał pisarz tworząc swoją książkę. Edycja, korekta redakcyjna – tak jest z każdym poważnym tekstem. A przecież twoja praca, którą nad którą tak długo siedziałeś, opracowywałeś, pisałeś w pocie czoła i w końcu masz – to bardzo poważny materiał naukowy, od którego dużo w twoim życiu może zależeć.

Ale czy jest gotowa do tego żeby ją oficjalnie przedstawić jako gotowy tekst?

Czy potrafisz to ocenić sam?

To znaczy umiesz znaleźć w swojej pracy ewentualne błędy merytoryczne, stylistyczne czy ortograficzne? Umiesz odnaleźć powtórzenia zdań, myśli, opisów, które w toku pisania pracy popełniłeś? Pisałeś sam, ale według różnych autorów, konspektów, podręczników. Wiesz, że na pewno nie popełniłeś plagiatu, nawet nieświadomie? Pisanie prac zawsze ma ten mankament, że moze wystąpić plagiat.

Jeśli umiesz to wszystko znaleźć i poprawić sam, to chwała ci za to. Możesz być z siebie dumny.

Ale wiedz, że tego nie potrafią czasem najznamienitsi pisarze. Stąd na okładce każdej książki znajdziesz nazwisko korektora, redaktora ostatecznej wersji dzieła. Tak aby było ono skończone.

Dlatego na ogół potrzebny jest i tobie ktoś kto spojrzy na twoja pracę tak zwanym „świeżym okiem”.

To może być oczywiście recenzent pracy, promotor lub opiekun tejże.

Owszem, ale oni na ogół chcą już gotowego produktu twojego wysiłku. Dlatego czasem warto zaufać w tej kwestii specjaliście. Fachowcowi, który wykształcony jest pod kątem profesjonalnego sprawdzania tekstu. Najczęściej będzie to polonista, który ukończył specjalne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu korektora tekstu. Potrafi odróżnić dywiz od półpauzy i pauzy. Zna najnowsze trendy językowe. I potrafi uzasadnić logiczną składnię zmienionego przez siebie zdania w twoim tekście.

Potrafi korzystać ze słownika synonimów i jeśli poprawia plagiat, to tak aby sens opisywanych przez ciebie treści nadal był zrozumiały, może nawet bardziej niż wtedy, gdy sam go opisywałeś. Jak mówi mądre przysłowie „szukajcie a znajdziecie”, bo profesjonalnych redaktorów tekstów jest trochę na tym świecie.

Zresztą, sami zobaczycie, że pisanie prac staje się łatwiejsze jeśli możecie liczyć na profesjonalną ocenę waszego tekstu jeszcze przed złożeniem go na uczelni.

 

 

Dla tych, którzy mają ochotę sami zapoznać się z zasadami poprawy plagiatu polecamy nasz poradnik:

 

http://pisanieprac.co/ebook/

Czytaj więcej

CZUJECIE JUŻ NADCHODZĄCE WAKACJE? NIE SIĘ WAM PRACOWAĆ? PISANIE PRAC JESZCZE PRZED WAMI? I TAK SIĘ ZDARZA.

Dziś krótko. Nie będziemy zanudzać, pouczać i prawić morałów. Nie tylko dzieci, które jutro kończą rok szkolny spragnione są wakacyjnego wypoczynku, błogiego relaksu i czasu tylko dla siebie. My dorośli także chętnie oddajemy się wakacyjnemu lenistwu.

Oj, tak. Fajnie byłoby teraz leżeć na ciepłym piasku plaży w promieniach gorącego (najlepiej rodem z jakiejś egzotyki) słońca. Ponudzić się, wypić drinka z palemką w nadmorskim barze.

Albo: nenufary, szuwary, komary a my na łódce. A my na mazurskim jeziorze, w kostiumie kąpielowym..

My na Dominikanie, w Peru, Paryżu, lesie, górach, puszczy, parku, szlaku zamków gotyckich, na wycieczce rowerowej…wszędzie, tylko nie przy biurku. Nie przy pisaniu pracy.

 

Taki więc oto obrazek.

 

Nie będziemy ci wybijać z głowy planów wakacyjnych. Każdy przynajmniej raz w roku musi odpocząć od pracy, obowiązków, rutyny dnia codziennego. Ty też masz do tego prawo.

W razie gdybyś zbyt długo jednak na wakacjach zabalował tu jest adres naszej strony:

 

pisanieprac.co

 

Tagi:

pisanie prac, prace magisterskie, prace licencjackie, prace inżynierskie, prace zaliczeniowe, pisanie prac magisterskich,
pisanie prac licencjackich, pisanie prac inżynierskich, pisanie prac zaliczeniowych, prace dyplomowe, prace podyplomowe,
pisanie prac dyplomowych, pisanie prac podyplomowych

Czytaj więcej

Hipoteza a pisanie prac

Problem badawczy, czy raczej zespół problemów badawczych wyznacza kierunek przebiegu kolejnych czynności badawczych fazy konceptualizacji bad wśród których na pierwszy plan wysuwa się tworzenie hipotez badawczych
(gr. hipothesis – podkład lub przypuszczenie).

Definicji hipotez jest dużo, ale na szczególną uwagę zasługuje definicja T. Kotarbińskiego, który hipotezę rozumiał jako wszelkie twierdzenia częściowo to uzasadnione, przeto także wszelki domysł, za pomocą którego tłumaczy się dane faktyczne, a więc też i domysł w postaci uogólnienia, osiągniętego na podstawie danych wyjściowych.

Hipoteza to także oczekiwane przez badacza wyniki planowanych badań (…), twierdzenie, co do którego istnieje pewne prawdopodobieństwo, iż stanowić będzie ono prawdziwe rozwiązanie postawionego problemu, przypuszczenie, które badania mają potwierdzić bądź oddalić, zapoczątkowanie całego toku myślowego zmierzającego do rozwiązania podstawowego problemu”. Hipoteza jest założeniem, które trzeba udowodnić w toku prowadzonych badań. Jeśli uzyskany wynik będzie zgodny z hipotezą roboczą, to tym samym potwierdzi się jej słuszność. Jednak może się również zdarzyć, że hipoteza nie zostanie potwierdzona w badaniach.

Za hipotezę uznaje się też zakładanie stosunków powszechnych oraz konieczność — tam, gdzie dane zmysłowe dostarczają bezpośredniej podstawy jedynie do zarejestrowania tego, że pewne zjawiska następowały po sobie w dotychczasowym doświadczeniu. Hipoteza jest przyjmowanie jakichś prawidłowości głębszych, bardziej istotnych w celu wyjaśnienia prawidłowości ujawnionych w doświadczeniu.

Hipoteza musi określać zależności między zmiennymi, powinna być na tyle precyzyjna, aby ściśle ograniczyć zasięg swego znaczenia. Hipoteza wreszcie powinna być zbudowana na podstawie uznanej wiedzy naukowej. To ostatnie twierdzenie nie powinno jednak paraliżować(…) inwencji badawczej, śmiałości w formułowaniu hipotez. Jest pożądane wychodzenie poza utarte, poznane szlaki. Wprawdzie nie na teren irracjonalnych dywagacji, lecz w dziedziny niepoznane, z pozoru niesposobne do poznania.

Powyższe myślenie jest dalekie od potocznego, w którym formułowanie hipotez pojmowane jest jako odwrócenie szyku zdania, zmiana gramatycznej formy problemu. Dzieje się tak głównie wówczas, gdy problem ma postać pytania rozstrzygnięcia, zawierającego fragment zdania oznajmującego, które będzie częścią hipotezy. Trzeba tedy takowe zdanie tylko opatrzyć negacją lub dokonać transformacji zdania pytającego na przeczące lub twierdzące.

Technika budowania hipotez

Inaczej przebiega technika budowania hipotez dla problemów, które mają postać pytania dopełnienia. W tym pytaniu nie ma zawartej alternatywy, otwiera ono nie dwie, jak alternatywa możliwości, lecz znacznie więcej. W tym pytaniu nie ma także gotowej konstrukcji gramatycznej hipotezy oczekującej tylko znaku negacji lub potwierdzenia, aby otrzymać gotową hipotezę. Tu hipotez może być wiele.

Należy również dodać, że można zdawać sobie sprawę z istnienia zależności między dwoma zjawiskami, można domyślać się nawet kierunków tych zależności. Jednak, aby kierować ich przebiegiem, potrzebna jest wiedza bardziej szczegółowa o przedmiocie zainteresowania. Dlatego budowanie hipotez winno być poprzedzone rozeznaniem i studiami literatury. Osiąga się wówczas znacznie większą precyzję i instruktywność hipotez.

Wiedzę potrzebną do budowy hipotez stanowią też wyniki badań podobnych, zbliżonych, na innym terenie. W przypadku zupełnego braku wiadomości lub gdy czas nie pozwala na ich szybkie poznanie, bo w wielu przypadkach poznanie to kwestia lat, można uciec się do badań wstępnych. Wówczas przeprowadza się sondaż dla zdobycia podstawowych wiadomości o interesującej społeczności, obiekcie, zjawisku itp. Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy można dopiero przystąpić do formułowania hipotez.

Zadaniem badacza jest sformułowanie możliwie wielu hipotez obejmujących wszelkie znaczące zależności i cechy badanego przedmiotu. Szczególnie należy dążyć do wytypowania wszystkich zależności interesujących badacza oraz cech środowiska, obiektu lub zjawiska, stanowiących przedmiot badań oraz mających znaczenie dla badań. Typowanie cech znaczących może się dokonać w oparciu o znajomość wskaźników tych cech.

Hipotezy buduje się wierząc, że w naturze panuje pewien ład oraz istnieją uniwersalne związki przyczynowo-skutkowe. Dlatego formułowanie hipotez to budowanie domniemań teorii dotyczących natury zjawisk, powiązań między elementami, wielkościami, proporcjami itp. Natomiast w posługiwaniu się hipotezami obowiązuje ostrożność. Nie wolno dobierać lub odrzucać faktów w zależności od ich przylegania do prawdopodobieństw zawartych w hipotezach. Innymi słowy hipoteza może kierować poznaniem, ale nie może go zastąpić. Należy wystrzegać się tzw. pustych hipotez. Hipoteza winna zawierać informację konkretną wychodzącą poza proste stwierdzenie faktów być twórcza tzn. inspirować do dociekań, do sprawdzenia, bo według wielu hipoteza jest najważniejszą umysłową techniką badacza.

 

tagi

pisanie prac, prace magisterskie, prace licencjackie, prace inżynierskie, prace zaliczeniowe, pisanie prac magisterskich,
pisanie prac licencjackich, pisanie prac inżynierskich, pisanie prac zaliczeniowych, prace dyplomowe, prace podyplomowe,
pisanie prac dyplomowych, pisanie prac podyplomowych

Masz problem z swoją pracą?

Sprawdź to ogłoszenie:

Pisanie prac PEDAGOGIKA – badania, ankiety, wykresy, tabele

Czytaj więcej

Formułowanie problemów badawczych podczas pisania prac

Bardzo ważnym etapem w postępowaniu badawczym jest sformułowanie problemów badawczych (gr. problemu — przeszkoda, trudność). Ich genezą jest m.in. dostrzeżenie i uświadomienie trudności, które się spotyka i które próbuje się rozwiązać. W ten sposób problemy stają się słownym sformułowaniem dostrzeżonych trudności^.
W innym ujęciu problemy badawcze są także zabiegiem werbalnym, z pozoru prostym i polegającym na ich generowaniu z tematu, przedmiotu i celów badawczych. Jest to także radykalne uściślenie i ukierunkowanie zainteresowań badacza.

Definicji problemów badawczych w literaturze jest jeszcze więcej. I tak J. Pięter zdefiniował problem badawczy jako swoiste pytania, jakość i rozmiar pewnej niewiedzy (pewnego braku w dotychczasowej wiedzy) oraz cel i granice pracy naukowej.

Według S. Nowaka problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie.

H. Muszyński zauważył, że problemami badawczymi są pytania, na które nie padły jeszcze odpowiedzi, i które są skierowane do samych siebie. Stąd problemem naukowym jest pytanie, które stawia się samym sobie, i na które można uzyskać odpowiedź jedynie w wyniku pewnych czynności badawczych, określenie problemu pozwala wyznaczyć teren badawczych poszukiwań i zakres interesujących badacza zjawisk, co jest podstawowym warunkiem ścisłości naukowej (…), stanowi zapoczątkowanie pewnego procesu myślenia, który ma doprowadzić do wartościowych efektów naukowych jeśli chodzi o pisanie prac.

Formułowanie problemów badawczych jest zabiegiem wymagającym poważnego namysłu i pewnego zasobu wiedzy. Bo choć problemy badawcze określają zakres niewiedzy, to, aby przeprowadzić je trafnie, trzeba sporo wiedzieć o przedmiocie badań. Najlepszym źródłem takiej wiedzy jest literatura przedmiotu.

W logice, a następnie w metodologii nauk funkcjonują następujące rodzaje pytań:

1) pytania-rozstrzygnięcia, które w języku faktów dotyczą własności, cech przedmiotów, zjawisk. Jest to prosta postać problemów, które rozpoczynają się od partykuły czy, a odpowiedzi na nie są definitywne i jednoznaczne – tak, nie, tzn. domagają się tylko potwierdzenia lub negacji. Zawierają w sobie alternatywną możliwość poszukiwania odpowiedzi, które zawarte są w konstrukcji gramatycznej i treści pytania. Inaczej niniejsze pytania zwie się pytaniami kierunkowymi, pytaniami o zmienne,

2) pytania dopełnienia, uzupełnienia, które w języku faktów dotyczą relacji łączących zmienne. Mogą być również pytaniami o rodzaj związków miedzy cechami zjawiska, o rodzaj zależności między zjawiskami i wówczas wyznaczają inny, szerszy zakres poszukiwań. Odpowiedzi na tego typu pytania są złożone, wielowarstwowe, uwarunkowane i rozpoczynają się na ogół zwrotem jak, jak jest itp. Ponadto w swej strukturze gramatycznej nie zawierają informacji, gdzie należy szukać na nie odpowiedzi. Na takie pytania nie można odpowiedzieć tak lub nie. Odpowiedzi nie są także transformacją zweryfikowanej badaniami ich postaci gramatycznej. Pytania te otwierają przed badaczami pole inwencji i poszukiwań. Inaczej niniejsze pytania zwie się pytaniami twórczymi, pytaniami o relacje między zmiennymi.

W razie problemów napisz tutaj:

Pisanie prac PEDAGOGIKA – badania, ankiety, wykresy, tabele

Czytaj więcej