Określenie tematu badań przy pisaniu prac

Określenie tematu badań przy pisaniu prac

Rozpoczynając analizę określania tematu badań, trzeba zaznaczyć, że są osoby wyrażające opinie, iż przy podejmowaniu badań należy uwzględniać czynnik mentalny, jakim jest dążenie do powodzenia i uznania. Trudno taką postawę potępić i uznać za niegodną wielkiej idei badań naukowych skoro dzisiaj badania pod każdą szerokością geograficzną są możliwe tylko wówczas, jeśli zyska się aprobatę oraz finansową pomoc ośrodków decyzji, co łatwiej otrzymać, ciesząc się uznaniem i niejaką sławą badacza. Ponadto umiejętność wybierania wyraża się rozumieniem tego, co w danej chwili jest najważniejsze, czego społeczeństwo oczekuje od nauki. Wymaga to empirycznego rozwiązania oraz orientacji w rzeczywistości społecznej lub technicznej, w oczekiwaniach i dążeniach ludzi.
Jednak przy wyborze obszaru badań naukowych nie wolno brać pod uwagę wyłącznie partykularnych i spektakularnych względów. Trafność wyboru, wyraża się czym innym. Wybór powinien zależeć od trzeźwej oceny wykonalności zadania. Należy mieć świadomość trudności i pewność ich pokonania. W owym postulacie wykonalności kryje się pytanie, czy obiekt, przedmiot badań jest badawczo dostępny.

Dostępność badawcza to zarówno kwestia kontaktu fizycznego ze zjawiskiem, orientacji problemowej, jak również możliwości ekonomiczne, czyli koszty badań.

Kolejnym kryterium wyboru tematu badawczego jest osobiste, emocjonalne zainteresowanie tematem, odgrywające ogromną rolę w powodzeniu badań. Z tego wynika, że przy wyborze zawsze powinno się kierować osobistym poczuciem związku z daną problematyką. Niesie to ze sobą zagrożenie większej niż normalnie dawki subiektywizmu, ale jest to zjawisko niezwykle trudne do uniknięcia, jednak pozytywne nastawienie uczuciowe znacznie podnosi efektywność badań.

Tagi:

pisanie prac, prace magisterskie, prace licencjackie, prace inżynierskie, prace zaliczeniowe, pisanie prac magisterskich,
pisanie prac licencjackich, pisanie prac inżynierskich, pisanie prac zaliczeniowych, prace dyplomowe, prace podyplomowe,
pisanie prac dyplomowych, pisanie prac podyplomowych

Masz problem z pisanie? Napisz tutaj:

Pisanie prac PEDAGOGIKA – badania, ankiety, wykresy, tabele

Czytaj więcej