Analityk danych

Istnieje niedopasowanie oczekiwań firm biznesowych z systemem edukacyjnym. Nie istnieje żaden kierunek i program kształcenia adekwatny do zapotrzebowań rynku pracy. Jak wskazują prognozy rynku pracy największe zapotrzebowanie jest i będzie na analityków danych, nawet większe niż na dobrego informatyka. Do tego rodzaju stanowiska mogą ubiegać się absolwenci kierunków ścisłych takich jak matematyka, informatyka, fizyka ale również i ze szkół biznesowych. Zadaniem analityka jest wyciąganie wniosków na podstawie wykonanych przez siebie zadań programistycznych i statycznych oraz opracowanie strategii bazującej na analizach zespołu danych. Obecnie zespoły, które zajmują się analizą danych składają się zazwyczaj z informatyków, matematyków czy fizyków. Za pomocą przyjęć i zwolnień zostają tworzone zespoły ekspertów, którzy zajmują się sprawami programistycznymi i statystycznymi i dodatkowo analizują wszystkie dane. Dlatego tak ważne jest aby umysły ścisłe o szerokiej wiedzy z zakresu matematyki i informatyki umiały wyciągnąć wnioski z dokonanych analiz i dzięki nim stworzyć dalszą, idealnie dobraną strategię działania.

Według badań sporządzonych przez Accenture, w których udział brali szefowie marketingu wynika, że około 80 procent ankietowanych uważa, że strategie marketingowe ulegną ewolucji dzięki właśnie analitykom danych oraz mobilnym technologiom.
Jeżeli chodzi o sferę marketingową to ważnym aspektem będzie łączenie informacji z serwisów, różnych systemów, platform oraz reagowanie na wciąż się zmieniające preferencje różnych użytkowników.
W związku z coraz większym zapotrzebowaniem analityków rynku powinny zostać opracowane nowe formy edukacji na ten temat. Studenci oprócz zapoznawania się ze zjawiskami społecznymi i psychologicznymi powinni być w stanie rozpoznawać dane ilościowe oraz je programować. Kluczem do sukcesu powinna też stać się współpraca przyszłych pracodawców z absolwentami już na etapie odbywania praktyk. Dlatego właśnie liderzy firm i doświadczeni pracownicy powinni pojawiać się na zajęciach, aby przybliżyć formę późniejszej współpracy. Ponadto powinno się zacząć wprowadzać więcej tematów związanych z programowaniem i analizą danych ilościowych. Dodatkową odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku powinno być poprowadzenie tak studenckich praktyk w konkretnych firmach, aby dawały one późniejszą gwarancję im zatrudnienie po zakończeniu studiów. Współpraca firm z uczelniami może być jednym z bardziej trafionych sposobów na zmniejszenie bezrobocia i zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do wykwalifikowanych pracowników.
Dlatego właśnie warto już na etapie studiów rozpocząć kształcenie w tym kierunku aby i pracodawcy i przyszli pracownicy byli zadowoleni z efektów nauczania.