JAKIE BŁĘDY JĘZYKOWE POPEŁNIAMY NAJCZĘŚCIEJ

Błędy językowe w języku mówionym i pisanym to częsta zmora naszych odbiorców. Jakie błędy językowe popełniamy najczęściej? Jakie błędy przydarzają się nawet najlepszym?

Zacznę od (moim subiektywnym zdaniem) największej wiochy wśród błędów.

BYNAMNIEJ

Jest jakiś dziwny problem z tym słowem. Otóż spora część naszego społeczeństwa używa go zupełnie nieadekwatnie do znaczenia. Bo bynajmniej i przynajmniej mają dwa różne znaczenia. Bo są to po prostu dwa różne, nie tożsame słowa.

Więc nie można użyć w zdaniu słowa bynajmniej zamiast przynajmniej. To rażąca pomyłka.

Jak poprawnie używamy słowa bynajmniej. W zaprzeczeniu! Jako partykuły wzmacniającej przeczenie.

Na przykład:

Czy zamierzasz wyjechać? – Bynajmniej. Robię tylko porządki.

Nie, bynajmniej nie wyjeżdżam.

 

Rzadko stosowane w języku mówionym natomiast u niektórych osób w nadmiarze w formie pisanej. Używamy go żeby zastąpić „że” spójnikiem „iż”. To nie jest najbardziej fortunny pomysł. Lepiej po prostu tak sformułować zdanie, żeby taka zamiana w ogóle nie była potrzebna. „Iż” jest przestarzałe i trąci myszką.

ODMIANA SŁOWA CUDZYSŁÓW

Z odmianą tego słowa mamy problem naprawdę często. „” to znak cytatu. W odmianie językowej mamy problem z końcówką miękką, która tak naprawdę nie istnieje.

Bo nie odmieniamy: cudzysłowia tylko cudzysłowa, bo o cudze słowa nam chodzi nie cudze słowia.

Dla niedowiarków cała odmiana przez przypadku w liczbie pojedynczej i mnogiej:

Liczba pojedyncza

Mianownik: cudzysłów

Dopełniacz: cudzysłowu (niepoprawna forma cudzysłowia)

Celownik: cudzysłowowi

Biernik: cudzysłów

Narzędnik: cudzysłowem

Miejscownik: w cudzysłowie (niepoprawna forma w cudzysłowiu)

Wołacz (O!) cudzysłowie!

Liczba mnoga

Mianownik: cudzysłowy

Dopełniacz: cudzysłowów

Celownik: cudzysłowom

Biernik: cudzysłowy

Narzędnik: cudzysłowami

Miejscownik: w cudzysłowach

Wołacz: cudzysłowy!

I tak przy okazji przypomnieliśmy sobie podział na przypadki w języku polskim.

 

PRZEKONUJĄCY CZY  PRZEKONYWAJĄCY

W ty wypadku obie formy są poprawne. Powstała z nich jeszcze jedna nosząca cechy obu, lecz niepoprawna forma: „przekonywujący”. Starajmy się więc jej nie używać.

 

Z RZĘDU CZY POD RZĄD

„Pod rząd” nie jest polską formą językową, dlatego poprawnie jest tylko i wyłącznie „z rzędu”.

 

I jeszcze kilka przykładów: Zdanie zaczynamy „od wielkiej litery” albo „wielką literą”, „na pewno” piszemy zawsze rozdzielnie, a „ponadstuosobowy” łącznie.

Pisanie prac samo w sobie jest trudne, więc nie popełniajmy już głupich błędów językowych.