Łatwiejszy dostęp do certyfikatów potwierdzających znajomość języka polskiego

Łatwiejszy dostęp do certyfikatów potwierdzających znajomość języka polskiego

Pojawiła się kolejna ustawa, tym razem dotycząca nowelizacji w sprawie certyfikatów znajomości języka polskiego. Zgodnie z jej zapisami obecną Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zastąpi nowo powołana Komisja, która będzie zwana dalej przypuszczalnie Państwową.
Nowa ustawa przewiduje szybszy i łatwiejszy dostęp do certyfikatów i egzaminów potwierdzających dobrą znajomośc języka polskiego. Ponadto zostanie zwiększona liczba poziomów certyfikcji: z trzech poziomów powstanie dziesięć oraz pojawią się cztery poziomy dla dzieci i młodzieży.
Egzaminy dotyczące znajomości języka polskiego będą mogły przeprowadzać uczelnie zarówno polskie jak i zagraniczne, które prowadzą studia w ramach filologii polskiej. Będą mogły one egzaminować inne podmioty z rodzimego kraju lub za granicą np. Instytuty, szkoły polskie za granicą jak również szkoły językowe. Jest jednak pewne ale, aby wszystkie te instytucje mogły otrzymać uprawnienia do egzaminowania, muszą co najmniej trzy lata prowadzić kursy, lektoraty lub inne zajęcia dydaktyczne z języka polskiego albo inne zajęcia dydaktyczne. Pierwsze uprawnienie do organizowania egzaminów będą ważne przez dwa lata, a dopiero następne będą miały ważność maksimum pięć lat.
Według Elżbiety Gapińskiej celem nowelizacji jest poszerzenie dostępności egzaminu z języka polskiego zarówno pod względem liczebności osób, przystępujących do tego egzaminu, jak i zachowanie standardów międzynarodowych do poziomów biegłości językowej.

Łatwiejszy dostęp do certyfikatów potwierdzających znajomość języka polskiego