CO TO JEST RETORYKA

Wiele na stronach tego bloga piszemy o tym, czym tak naprawdę jest pisanie prac naukowych. Ale w waszym studenckim życiu pojawiają się też momenty kiedy musicie nie tylko napisać referat, ale także go publicznie przedstawić. Dlatego dziś trochę na temat sztuki mówienia – retoryki.

 

Jak przygotować się do publicznego wystąpienia, przemowy, prezentacji? Poznajcie kilka zasad przygotowania się do mówienia publicznie.

Retoryka jest, najprościej mówiąc, jest teoretyczną i praktyczną nauką sprawnego mówienia. Jest sztuką wymowy, czyli słowa wygłaszanego, i w tym sensie jest komplementarna wobec sztuki pisarskiej. Wygłoszenie mowy, przemówienia musi być poprzedzone napisaniem jej według wyznaczonego porządku.

Retoryka to również sztuka argumentacji, czyli perswazji. Wiąże się pośrednio ze stylistyką.

Chociaż retoryka uczy przekonywania i pięknego wysławiania się, a stylistyka zajmuje się wyborem środków językowych, zwanych też środkami stylistycznymi.

Odbiorca

Odbiorcą w takiej komunikacji retorycznej jest nie tylko autor i nadawca przedstawiający referat, ale wszyscy uczestnicy spotkania, którzy mogą podzielać twoje zdanie lub  zdanie autora referatu. Proces retorycznego przekonywania obejmuje trzy sfery: rozum, wolę i uczucia człowieka. Warto nauczyć się gry retorycznej, zapewnić ona może powodzenie w komunikacji językowej.

Ważne

Nie zgadzasz się ze zdaniem autora referatu? Wykorzystaj własną argumentację albo przytocz słowa innego autora.

Funkcje mówienia przynależne retoryce:

Funkcja informująco-pouczająca – mówca w roli nauczyciela, informuje, udowadnia coś.

Funkcja zniewalająca – odbior­ca może dzięki niej zmienić pierwotne zdanie, poprzednią decyzję czy sposób wartościo­wania. Wypo­wiedzi o funkcji zniewalającej należą do najważniejszych celów retorycznej perswazji.

Funkcja estetyczna odpowiada za wypowiedzi odwołujące się do uczuć odbiorcy.

 

 

W czasie mówienia wysokość brzmienia naszego głosu może się podnosić lub opadać. Sygnalizujemy w ten sposób początek i koniec zdania. W języku mówionym nie mamy przecinków ani kropek. Dlatego głos musimy modulować. Poza tym musimy mówić w miarę wolno, wyraźnie, akcentując końcówki wyrazów.  Nasze wypowiedzi mają docierać do słuchaczy, mają być dla nich zrozumiałe.

Porada

Przed publiczną prezentacją referatu przeczytaj go głośno w domu. Możesz go też naczytać ćwicząc z korkiem od wina (wkładamy między przednie zęby i głośno mówimy) lub czytając wolno cały tekst sylabizując.

Na mównicy stań prosto, nogi rozstaw normalnie, nie gestykuluj w nadmiarze, użyj rąk do podkreślenia ważniejszych informacji i treści.