Co zawiera wstęp

Dziś dowiecie się do zawiera wstęp pracy magisterskiej i pracy licencjackiej

 

WSTĘP

(WYTŁUSZCZONY, DO LEWEJ)

 

Wstęp zawiera:

  • uzasadnienie podjęcia badań (sytuacja problemowa) – wyjaśnienie podstawowych pojęć wynikających z tytułu pracy oraz wykazanie, na podstawie ogólnej oceny prac teoretycznych, dokumentów, doświadczeń, że występują luki lub błędy (nieaktualne rozwiązania) w opracowaniach teoretycznych i/lub dokumentach, są trudności w praktyce funkcjonowania instytucji itd.,
  • przedmiot badań,
  • cel badań: poznawczy, wyjaśniający, praktyczny (zawierający np. opracowanie projektu, sformułowanie kierunków rozwoju),
  • problem główny i problemy szczegółowe,
  • hipotezę (hipotezy) – w procesie opracowania pracy magisterskiej.
  • metody, techniki badawcze,
  • układ pracy (charakterystyka rozdziałów).

 

Uwaga:

Szczegółowy zakres treści zamieszczonych we wstępie ustala promotor uwzględniając zróżnicowanie na wymagania w stosunku do prac licencjackich i magisterskich