Harmonogram pracy magisterskiej

Pisanie pracy magisterskiej będzie łatwiejsze, jeśli student na samym początku swojej drogi do uzyskania tytułu magistra, obierze odpowiedni kierunek i harmonogram, którego skrupulatnie będzie się trzymał. Pomaga on w rozplanowaniu wykonywania określonych czynności w czasie.

Jak stworzyć harmonogram?

Pisanie harmonogramu wykonania pracy magisterskiej jest tak samo ważne, jak wybór jej tematu czy napisanie spisu treści. Bez planu działania osadzonego w czasie student będzie wykonywał wiele prac niepotrzebnie, a ostatecznie może okazać się, że nie dotrzyma on granicznych terminów oddania pracy przed obroną.
Harmonogram najlepiej przygotować na spokojnie, bez pośpiechu, w formie tradycyjnej – papierowej lub elektronicznej, na komputerze. Terminy wskazywane w harmonogramie muszą być realne do osiągnięcia, w przeciwnym wypadku będą one deprymować studenta. Warto również uwzględnić pewien margines czasowy na realizację części pracy, na wypadek wystąpienia pewnych problemów i nieprzewidzianych zdarzeń.

Harmonogram może składać się z takich części jak:

  • opracowanie tytułu pracy magisterskiej,
  • opracowanie spisu treści,
  • przygotowanie literatury do części teoretycznej pracy,
  • opracowanie części teoretycznej pracy,
  • przygotowanie narzędzi badawczych,
  • przeprowadzenie badań,
  • opracowanie wyników badań i wyciągnięcie z nich wniosków,
  • opracowanie części badawczej pracy,
  • wersja robocza pracy,
  • wersja ostateczna pracy.

Rola harmonogramu

Dobry harmonogram pisania pracy magisterskiej pozwoli studentowi uporządkować działania i zapanować nad czasem. Nie będzie musiał on zamartwiać się, czy zdąży ze wszystkim przed obroną i oddaniem pracy promotorowi oraz recenzentowi. Wielu studentów rezygnujących z harmonogramu pracy nie broni się we wcześniej wyznaczonym terminie.
Celem harmonogramu jest też motywacja do działania. Zbliżające się terminy cząstkowe wykonania pracy magisterskiej skłaniają autora do bardziej wytężonej pracy. Podchodząc do tworzenia magisterki w sposób ambicjonalny, student będzie starał się napisać ją jak najszybciej, zgodnie z harmonogramem. Będzie mógł narzucić sobie pewien rygor pracy, a finalnie mieć napisaną magisterkę na długo przed planowaną obroną. Nie warto pozostawiać pisania pracy na ostatnią chwilę, ponieważ występuje wtedy duże prawdopodobieństwo napisania byle jakiej rozprawy, która zostanie słabo oceniona przez recenzenta lub w ogóle nie będzie dopuszczona do obrony.