Jak dobrać bibliografie

Jak dobrać bibliografie?

Podstawą dla pisania pracy magisterskiej jest bibliografia. Student musi wykazać, że potrafi korzystać z dostępnych źródeł literatury, które powinny być spójne z tematem pracy oraz jak najbardziej aktualne. Wartościowa literatura podnosi wartość merytoryczną pracy magisterskiej.

Pomoc wykładowców i promotora

Pierwszym krokiem do wyboru odpowiedniej literatury na potrzeby pisania pracy magisterskiej będzie zwrócenie się o pomoc do wykładowców i promotora. Mogą oni wskazać ekspertów w dziedzinie, która interesuje studenta. Pomogą w zgromadzeniu najważniejszych źródeł, z którym absolutnie magistrant powinien się zapoznać i wykorzystać je w części teoretycznej pracy.
Przeglądając najnowsze publikacje z danego tematu w bibliotece można dowiedzieć się, na jakie źródła powołują się one i skorzystać z nich przy pisaniu własnej pracy. Zajmuje to nieco więcej czasu niż rozmowy z wykładowcami czy promotorem, ale dzięki temu można znacznie urozmaicić wykaz literatury w swojej pracy.

Typy źródeł

Magistrant w swojej pracy może powoływać się na różnego rodzaju źródła, w tym na:

  • encyklopedie i słowniki – zwłaszcza przy wyjaśnianiu definicji i tworzeniu teorii,
  • podręczniki i opracowania,
  • aktualne pozycje książkowe – dają najpewniejszy ogląd na dane zagadnienie,
  • źródła internetowe – artykuły, publikacje elektroniczne.

Przeglądając opracowania, inne prace magisterskie czy artykuły w czasopismach i internecie, niekoniecznie magistrant musi się na nie powoływać w swojej rozprawie. Może skorzystać za to z wykazu literatury tych tekstów, co pomoże mu w budowaniu własnej, wartościowej bibliografii.
Najlepiej powoływać się na źródłową publikację, a nie cytować daną książkę czy artykuł za kimś. Jest to o tyle ryzykowne, że autor tekstu mógł nie dosłownie zacytować autora, co stwarza pewne problemy w przyszłości. Podczas obrony pracy magisterskiej może ponadto paść pytanie, dlaczego magistrant nie dotarł do pierwotnego źródła danej teorii. Jak dobrać bibliografie skutecznie.

Pomoc dla studentów

Dla osób piszących pracę magisterską ogromną pomocą może okazać się internetowy katalog biblioteki narodowej, dostępny pod adresem http://alpha.bn.org.pl.

Można w nim wyszukiwać treści według:

  • haseł przedmiotowych,
  • słów kluczowych,
  • autorów,
  • tytułów.

Jak dobrać bibliografie – teraz już to wiecie