Jak robić przypisy w pracy dyplomowej – część 1 – w starym Wordzie

Jak robić przypisy w pracy dyplomowej
Przypisy to składnik prac dyplomowych – licencjackich, magisterskich, inżynierskich, ale stosuje się je także w pracach zaliczeniowych. Przypisy wskazują miejsce, pozycję literaturową skąd pochodzi dana informacja czy gdzie jest zawarty konkretny pogląd. Poniżej znajdują się proste instrukcje jak dodawać przypisy dolne oraz przypisy końcowe w dokumentach programu Microsoft Word i Open Office.
Przypis dolny jest to przypis znajdujący się na dole strony, a końcowy znajduje się na końcu tegoż dokumentu.
Zaznaczamy miejsce w dokumencie w którym chcemy umieścić znacznik odwołania przypisu (klikamy myszką za wyrazem/cytatem do którego chce się umieścić znacznik).
W menu „Wstaw” wybieramy polecenie „Odwołanie”, a następnie klikamy polecenie „Przypis dolny”.
W okienku dialogowym „Przypis dolny i przypis końcowy” wybieramy odpowiednią opcję „Przypisy dolne” bądź „Przypisy końcowe”, a potem klikamy na „Wstaw”.
Numer odwołania do przypisu jest nadany automatycznie. Znacznik odwołania do przypisu o tym samym numerze zostanie wstawiony na dole strony (jeżeli wybrało się przypisy dolne) bądź na końcu dokumenty (jeżeli są to przypisy końcowe). Jeżeli później dodaje się przypis pomiędzy już istniejącymi program da nowemu przypisowi właściwy, kolejny numer i zmieni oprócz tego numerację w kolejnych przypisach.
Teraz obok numeru odwołania wpisujemy tekst przypisu.
Teraz już wiesz Jak robić przypisy w pracy dyplomowej w starym Wordzie. Niebawem więcej informacji o przypisach.