Jak studenci spędzają swój wolny czas

Jak studenci spędzają swój wolny czas

Studenci są ludźmi wyjątkowo towarzyskimi. Wynika to nie tylko z tego, iż czas na uczelni spędzają w gronie swych znajomych. Także poza uczelnią i poza pracą zdecydowanie najczęściej spędzają go wśród przyjaciół lub też znajomych. Prawie połowa studentów (48%) w wolnym czasie najczęściej spotyka się ze znajomymi i przyjaciółmi. Dodatkowo 1/4 spośród ogółu studentów w wolnym czasie spotyka się ze swą sympatią.

Oglądanie telewizji jest jednakowo popularne, jak czytanie książek. Czynności te wykonuje w wolnym czasie 21% studentów. 1/5 studentów w wolnym czasie uprawia sport. Niemal taki sam odsetek słucha radia, płyt albo korzysta z komputera. 14 osób na sto badanych w wolnym czasie chodzi najczęściej do pubu. Jak studenci spędzają swój wolny czas

Stosunkowo rzadko studenci chodzą  do kina bądź oglądają filmy na komputerze. Na spacer chodzi w wolnym czasie tylko 7% studentów. Taki sam odsetek zajmuje się swym hobby. 6 osób na sto badanych czyta gazety, a pięć osób nie robi nic specjalnego, po prostu odpoczywając. Jak studenci spędzają swój wolny czas

Tylko nieliczni studenci chodzą w wolnym czasie na koncerty lub do kina, odpowiednio: 3% i 2% badanych.

Wszyscy studenci zaś konsumują chętnie różne wyskokowe trunki. Jako ulubione jest wciąż piwo. Wśród amatorów piwa są prawdziwi smakosze (zwłaszcza w Warszawie i Krakowie), ale większość jako ulubione piwo uznaje najtańsze w najbliższym sklepie lub takie, którym zostali poczęstowani.

No i słusznie, bo bo pracy trzeba odpocząć.