Jak zrobić wykres w Excelu

Jak zrobić wykres w Excelu

To proste. Wystarczy, że będzie postępować według wskazówek.

Wszystko, co należy w tej gestii do Ciebie, to podać dane do wykresu i pozwolić, aby program narysował go właśnie za ciebie. W Excelu jest możliwość wykonania wielu rodzajów wykresów. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak stworzyć jeden z nich. Jak zrobić wykres w Excelu – etapy:

Wpisz dane, które mają znaleźć się na Twoim wykresie. Najlepiej jeżeli umieścisz je w kolumnach. W pierwszym wierszu wpisujemy etykiety dla każdej kolumny danych. Przykładowo w komórce A1 wpisujemy „Miesiąc”, a w komórce B1 wpisz „Wynagrodzenie”.

Wprowadzamy dane, które chcemy przedstawić graficznie, każdy rodzaj danych w jednej kolumnie. W kolumnie „Miesiąc” wpisujemy w komórkę A2 „styczeń”, w A3 „luty” itd. W komórkę B2 w kolumnie „Wynagrodzenie” wartość odpowiadającą premii za luty, w kolejnej komórce za marzec itp.

Zaznaczamy dane do wykresu. W tym celu klikamy lewy przycisk myszy i cały czas go wciskając przeciągamy kursor wzdłuż danych w arkuszu kalkulacyjnym, dopóki nie zaznaczy się wszystkich interesujących cię wierszy oraz kolumn.

Klikamy na zakładkę „Wstaw”. Jest to II zakładka na górze ekranu.

Rozwinie się wtedy nowe menu, znajdujemy opcję „Wykres”. Pojawia się lista dostępnych wykresów.

Klikamy na typ wykresu, który chcemy utworzyć. Pojawia się okno z opcjami danego wykresu.

Jak zrobić wykres w Excelu – teraz już wiesz, więc do dzieła. To przydatna wiedza przy pisaniu prac magisterskich, licencjackich czy inżynierskich.