Kierunki inżynierskie Wrocław

Oto kierunki inżynierskie do studiowania w mieście Wrocław, po których jest praca:
Agrobiznes
Agrochemia
Agrochemia – biznesowa
Agrochemia – chemiczna
Analiza Danych
Architektura
Architektura – Projektowanie architektoniczne
Architektura i Urbanistyka
Architektura i Urbanistyka – Architektura z projektowaniem terenów zieleni
Architektura Krajobrazu
Architektura krajobrazu – Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
Automatyka i Robotyka

Kierunki inżynierskie
Automatyka i robotyka – Komputerowe systemy sterowania
Automatyka i Robotyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)
Automatyka i Robotyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – Kierunki inżynierskie)
Behawiorystyka Zwierząt
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Żywności

 

Studia – oblegane kierunki

Internet wypełniają informacje o studiach inżynierskich, które dzięki programowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zyskały na popularności. Program kierunków zamawianych MNiSW spowodował duże zainteresowanie studiami technicznymi

Wielu maturzystów zastanawia się nad wyborem wykształcenia technicznego. Każdy świadomy swojego wyboru chce zainwestować w studia, które cieszą się największą popularnością.


Redakcja serwisu tematycznego studiainzynierskie.edu.pl poprosiła wszystkie uczelnie w Polsce, które oferują studia inżynierskie o wskazanie kierunków najchętniej wybieranych przez kandydatów.

Zebraliśmy kilkaset rekordów danych na temat nowych, ciekawych, popularnych i przyszłościowych kierunków studiów inżynierskich. Kilkadziesiąt zgłoszeń pozwoliło sporządzić obszerną bazę. Wiemy, które kierunki studiów inżynierskich są oblegane!

Oblegane kierunki studiów inżynierskich – sprawdź gdzie najtrudniej się dostać, a gdzie liczba kandydatów jest mniejsza niż chętnych

Poniżej tabela prezentuje listę kierunków od najmniej do najbardziej obleganych. W kolejności prezentujemy: nazwę uczelni, kierunek studiów, rodzaj studiów (inżynierskie), tryb i liczbę kandydatów na jedno miejsce.

Politechnika Opolska informatyka inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska budownictwo inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska logistyka inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska inżynieria chemiczna i procesowa inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska technologia żywności i żywienie człowieka inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska mechanika i budowa maszyn inżynierskie stacjonarne 1
Politechnika Opolska informatyka inżynierskie niestacjonarne 1
Politechnika Opolska budownictwo inżynierskie niestacjonarne 1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy edukacja techniczno-informatyczna inżynierskie stacjonarne 1,12
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rewitalizacja dróg wodnych inżynierskie stacjonarne 1,2
Politechnika Opolska automatyka i robotyka inżynierskie stacjonarne 1,3
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mechatronika inżynierskie stacjonarne 1,31
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy inżynieria bezpieczeństwa inżynierskie stacjonarne 1,43
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych informatyka inżynierskie niestacjonarne 1,466
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych informatyka inżynierskie stacjonarne 1,573
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informatyka inżynierskie stacjonarne 1,65
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy inżynieria materiałowa inżynierskie stacjonarne 1,88
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy bezpieczeństwo i higiena pracy inżynierskie stacjonarne 1,9
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu architektura krajobrazu inżynierskie stacjonarne 2,1
Politechnika Opolska architektura i urbanistyka inżynierskie stacjonarne 2,5
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu technologia żywności i żywienie człowieka inżynierskie stacjonarne 2,8
Politechnika Krakowska zarządzanie i inżynieria produkcji inżynierskie stacjonarne 2,99
Politechnika Krakowska transport inżynierskie stacjonarne 3
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu inżynieria bezpieczeństwa inżynierskie stacjonarne 3
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza geoinformacja inżynierskie stacjonarne 3,18
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu biotechnologia inżynierskie stacjonarne 3,3
Politechnika Krakowska energetyka inżynierskie stacjonarne 3,36
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza technologie komputerowe inżynierskie stacjonarne 3,67
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu inżynieria środowiska inżynierskie stacjonarne 4
Politechnika Krakowska biotechnologia inżynierskie stacjonarne 4,11
Politechnika Krakowska inżynieria biomedyczna inżynierskie stacjonarne 4,28
Politechnika Krakowska automatyka i robotyka inżynierskie stacjonarne 4,31
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu inżynieria i gospodarka wodna inżynierskie stacjonarne 4,6
Politechnika Krakowska budownictwo (w j. angielskim) inżynierskie stacjonarne 4,64
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza gospodarka przestrzenna inżynierskie stacjonarne 4,71
Wojskowa Akademia Techniczna chemia inżynierskie stacjonarne 5,24*
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego inżynieria środowiska inżynierskie stacjonarne 5,39
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu budownictwo inżynierskie stacjonarne 5,7
Politechnika Krakowska architektura inżynierskie stacjonarne 5,99
Politechnika Krakowska informatyka inżynierskie stacjonarne 6,17
Wojskowa Akademia Techniczna geodezja i kartografia inżynierskie stacjonarne 6,35*
Politechnika Krakowska gospodarka przestrzenna inżynierskie stacjonarne 6,69
Wojskowa Akademia Techniczna informatyka inżynierskie stacjonarne 6,85
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu gospodarka przestrzenna inżynierskie stacjonarne 7
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami inżynierskie stacjonarne 7,1
Wojskowa Akademia Techniczna mechanika i budowa maszyn inżynierskie stacjonarne 7,33
Wojskowa Akademia Techniczna budownictwo inżynierskie stacjonarne 7,63*
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu geodezja i kartografia inżynierskie stacjonarne 7,8
Wojskowa Akademia Techniczna lotnictwo i kosmonautyka inżynierskie stacjonarne 8,21
Politechnika Łódzka architektura wnętrz (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) inżynierskie stacjonarne 10,7
Politechnika Gdańska inżynieria materiałowa inżynierskie stacjonarne 10,8
Politechnika Gdańska inżynieria materiałowa inżynierskie stacjonarne 11
Politechnika Gdańska automatyka i robotyka inżynierskie stacjonarne 11,3
Politechnika Łódzka automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny) inżynierskie stacjonarne 11,4
Politechnika Łódzka gospodarka przestrzenna (Kolegium Gospodarki Przestrzennej) inżynierskie stacjonarne 11,7
Politechnika Gdańska inżynieria środowiska inżynierskie stacjonarne 11,76
Politechnika Łódzka zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania) inżynierskie stacjonarne 12,2
Politechnika Gdańska energetyka inżynierskie stacjonarne 12,35
Politechnika Łódzka chemia budowlana (Wydział Chemiczny) inżynierskie stacjonarne 12,7
Wojskowa Akademia Techniczna logistyka inżynierskie stacjonarne 13,36
Politechnika Łódzka inżynieria bezpieczeństwa pracy (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) inżynierskie stacjonarne 13,5
Politechnika Łódzka zarządzanie (Wydział Organizacji i Zarządzania) inżynierskie stacjonarne 13,7
Wojskowa Akademia Techniczna geodezja i kartografia inżynierskie stacjonarne 14,6**
Politechnika Łódzka transport (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) inżynierskie stacjonarne 14,8
Politechnika Łódzka inżynieria bezpieczeństwa pracy (Wydział Organizacji i Zarządzania) inżynierskie stacjonarne 15,8
Politechnika Gdańska energetyka inżynierskie stacjonarne 17,12
Politechnika Gdańska transport inżynierskie stacjonarne 17,99
Wojskowa Akademia Techniczna chemia inżynierskie stacjonarne 18,38**
Politechnika Gdańska chemia budowlana inżynierskie stacjonarne 18,6
Politechnika Łódzka logistyka (Kolegium Logistyki) inżynierskie stacjonarne 19,3
Politechnika Gdańska geodezja i kartografia inżynierskie stacjonarne 24,66
Politechnika Gdańska gospodarka przestrzenna inżynierskie stacjonarne 31,98
Wojskowa Akademia Techniczna budownictwo inżynierskie stacjonarne 59**