Kolejność elementów pracy magisterskiej

Praca magisterska powinna posiadać uporządkowaną strukturę, w której poszczególne elementy będą następowały po sobie w odpowiedniej kolejności. Student powinien wiedzieć, gdzie umieścić np. wykaz rysunków i grafik, czy część teoretyczną pracy.

Formalne elementy pracy i ich kolejność

Najczęściej standardowe prace magisterskie uwzględniają następującą kolejność poszczególnych części składowych:

 1. Strona tytułowa
 2. Spis treści
 3. Wstęp
 4. Rozdział/y teoretyczne
 5. Rozdział metodologiczny
 6. Rozdział/y empiryczne, prezentujące wyniki i wnioski z badań
 7. Zakończenie
 8. Bibliografia
 9. Wykaz tabel/symboli
 10. Streszczenie
 11. Aneks

Bywa, że spis treści nie jest umieszczany na samym początku pracy magisterskiej, ale dopiero na końcu, jak w wielu książkach i innych pozycjach literaturowych, ale nie jest to dobre rozwiązanie. Dzięki wstawieniu spisu treści na początku magisterki osoba czytająca ją – promotor czy recenzent, mają szansę na zapoznanie się z jej strukturą i ogólną tematyką jeszcze przed kolejnymi rozdziałami.
Streszczenie pracy może być umieszczone na jej początku, co ułatwia zapoznanie się z nią czytelnikom i stwierdzenie, czy jest ona dla nich cenna pod względem treści i tematyki, czy też nie.

Podsumowanie

Przedstawiony wykaz elementów magisterki i ich kolejności powinien zostać dostosowany przez studenta do jego indywidualnych potrzeb, wynikających z obranego typu i tematu pracy magisterskiej. Nie trzeba uwzględnić wszystkich części składowych, jakie zostały powyżej zaprezentowane, o ile nie są one absolutnie niezbędne. Ważne jest, aby każda praca, nie tylko magisterska, ale i inne rozprawy dyplomowe, składały się z trzech podstawowych elementów:

 • Wstępu,
 • Rozwinięcia,
 • Zakończenia.

Odnośnie tej tematyki zamieszono na tej stronie kilka artykułów. Wszystkie znajdują się w dziale „Jak Pisać”. Warto się z nimi zapoznać, bo każdy z nich wnosi coś nowego do tego tematu. Inaczej zbudowane sa prace licencjackie, inaczej prace magisterskie, zaś jeszcze inną budowę mogą mieć prace inżynierskie. Bądźcie na bieżąco ze wszystkimi zmianami i regularnie odwiedzajcie stronę pisanie prac. Pogłębianie każdej wiedzy powoduje, że jesteśmy coraz to bieglejsi w danej dziedzinie. Taką dziedziną jest też pisanie prac, a napisanie dobrej pracy dyplomowej powinno być Twoim celem.