LOGIKA A PISANIE PRAC

Teksty, które reprezentują tak zwaną humanistykę muszą być precyzyjne i logiczne, żeby ułatwić przekaz i odbiór trudnych i wieloznacznych treści. Szczególnie te w wersji pisemnej.

Nikt nie chce czytać tekstów nielogicznych, nic nie wnoszących pod kątem wiedzy czy rozrywki.

Dlatego piszący powinien:

– Stosować reguły logiki formalnej w pracy, które wynikają z tradycyjnej koncepcji prawdy

– budować wywód według zasad wnioskowania i argumentacji.

Pierwsze prawo dotyczy koncepcji prawdy i weryfikacji spójności wypowiedzi, która nie może być sprzeczna. Ma powstać wywód precyzyjnie zmierzający do określonego z góry celu.

Dlatego trzeba:

Zebrać argumenty gruntownie je przemyśliwając i połączyć w sposób wykluczający sprzeczności i brak precyzji w używaniu przewidywanych pojęć i konstrukcji dowodu.

Pisząc tekst argumentacyjny mamy przedstawić pewną wiedzę i przekonać do niej odbiorcę. Musimy przedstawić uzasadnienie swojego wywodu, który powinien stanowić konstrukcje ze spójnie użytych argumentów (mogą to być teorie, fakty, sądy, wnioski z analiz).

Wystrzegać się trzeba luk w rozumowaniu, które powinno być przekonywające i prawdziwe.

Ma to postać łańcucha przyczynowo- skutkowego:

Jeżeli (tu padają argumenty), to (tu padają wnioski).

Argumenty – nie powinny być zbyt ogólne, jako sądy powinny mieć uzasadnienie (sąd subiektywny a sąd obiektywny).

Kontrargumenty – pozwalają przede wszystkim na podjęcie dyskusji. Na przykład gromadzimy własne argumenty polemiczne, które uzasadnić mają odmienną tezę.

Tyle na dziś. Ale do tematu zapewne jeszcze powrócimy i dalej będziemy analizować.