NAJTRUDNIEJ JEST PISAĆ PO PROSTU – PROSTO

Jak pisać, żeby nasz tekst (ciężko wypracowany) dobrze się czytało? Jak napisać tekst, w którym zawrzemy sens, o który nam chodziło, w sposób prosty, składny i zrozumiały dla odbiorcy? Czy uczono was tego w szkole?

Mnie na dobrą sprawę uczono dopiero na studiach. Na przykład: jak nie przedobrzyć z ilością zdań wielokrotnie złożonych, w których przy końcu zdania już dawno zapomniało się jego początek, jak nie nadużywać trudnych słów, które mogą być w nadmiarze zniechęcające dla odbiorcy, jak nie dać się przerostowi formy nad treścią.

Na uczelni spotkałam się ze świetnym testem na sprawne pisanie. Zadawano nam opis jajka, który miał być zawarty na połowie kartki zeszytowej. Zadanie wcale nie takie proste. Po paru zdaniach możliwości opisu jajka wymagają od nas coraz to większej kreatywności.

Zresztą możecie spróbować sami. A nawet powinniście.

Myślę, że dziś taki testem dobrze skrojonej krótkiej wypowiedzi jest Twitter. Na tym serwisie społecznościowym piszemy i wymieniamy się tak zwanymi tweetami. Górna granica znaków pojedynczego tweeta to 140 znaków. Swoją wypowiedź musimy więc skonkretyzować w ścisłych ramach objętościowych.

Jeśli jeszcze nie próbowałeś to spróbuj. To fajna zabawa i dobra nauka pisania. Bo to nie nauka tak zwanego lania wody na piśmie, tylko umiejętność posługiwania się bardzo konkretną formą budowy zdań i wypowiedzi.

Jeśli jednak masz napisać dłuższy tekst popracuj nad jego podziałem. Częściami, które stworzą spójną całość, zrozumiałą i czytelną.

W czytelności tekstu pomoże nam podział na części – akapity. Każdy akapit tekstu musi być precyzyjnie zbudowany. Pierwsze zdanie powinno nakreślać sens jego całości, stanowić wprowadzenie. Dalsza część akapitu to rozwinięcie podjętego tematu. Pilnuj tej zasady pisząc referat, esej czy recenzję. Pisanie prac powinno brać to pod uwagę.

Podsumowując

Jeśli ma powstać dobry tekst najważniejszą rzeczą jest niekomplikowanie jego formy na przykład zbyt długimi zdaniami, które gubią podstawowy wątek oraz kontrola sensu każdego z powstałych zdań.

Szukajmy jak najprostszej formy do tego co, chcemy przekazać. Bo najważniejsze żebyśmy napisali to, co chcemy przez dany tekst wyrazić.