Warszawa Kraków Najwięcej prawników

Podczas sporządzania danych wzięto pod uwagę adwokatów wykonujących zawód w wybranym mieście. Jak badania wskazują najwięcej prawników możemy znaleźć w Warszawie i Krakowie, Warszawa Kraków. Zaraz za nimi są mniejsze miasta śląskie. Jednak porównując całą Polskę na tle innych państw zachodnich to Polska jest mniej więcej w połowie pod względem prawników przypadających na liczbę mieszkańców.

Liderem pod względem ilości prawników co do mieszkańców jest Hiszpania, natomiast ostatnie miejsce zajmuje Finlandia. Jeden hiszpański prawnik przypada na 189 Klientów.
Wynikiem takiej sytuacji w Polsce jest na pewno ciągła regulacja ze strony państwa. Warszawa Kraków – wcale nie Wrocław, Gdańsk, Lublin, Szczecin, Wałbrzych, Olsztyn czy Przemyśl. Zaczyna się ona już na poziomie studiów, następnie na egzaminach aplikacyjnych, gdzie zastrzega sobie oddanie decydującego w tej sprawie głosu. Z drugiej strony wykonywanie zawodów prawniczych kontrolowane jest również ustawami wprowadzającymi różnego rodzaju zasad. Trudno zatem jest przyznać, że stały przyrost absolwentów prawa nie skupia uwagi państwa.

Prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodarka finansowa – której efektem jest stały wzrost kosztów zarządu, wzrost wynagrodzeń i zwiększenie nakładów inwestycyjnych – stwarza ryzyko nieosiągnięcia podstawowych celów działania Lasów Państwowych: zachowania i ochrony lasów i ekosystemów leśnych, a także utrzymania i powiększania upraw i zasobów leśnych. Takie wnioski płyną z kontroli przeprowadzonej przez NIK. Warszawa Kraków Najwięcej prawników

Lasy Państwowe upatrują szans na zwiększenie przychodów w sprzedawaniu coraz to większych ilości drewna. Strategia ta nie zawsze okazuje się skuteczna, bo np. w latach 2011 -2013 mimo zwiększenia ilości sprzedanego drewna o 6,5 proc., przychody ze sprzedaży spadły o – 3,8%. W roku 2014 przychody ze sprzedaży drewna wzrosły głównie dzięki wyższej cenie za m3 i dzięki po raz kolejny zwiększonej wycince drzew.

http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/lasy-panstwowe-na-celowniku-nik-sa-zastrzezenia.html

z dnia 25.08.2015