JAK NAPISAĆ DOBRĄ PRACĘ PISEMNĄ

JAK NAPISAĆ DOBRĄ PRACĘ PISEMNĄ

TEMAT

Każda zadana praca pisemna ma określony ściśle temat. Musisz koniecznie o tym pamiętać. Bo przecież praca ma być „na temat” a nie odwrotnie. Jak napisać dobrą pracę – element po elemencie

Więc nie możesz pisać byle czego. Jeśli więc w trakcie pisania zaczynasz od tematu odbiegać to go sobie przypomnij. (możesz nawet wkleić co kilka linijek dla przypomnienia, będzie łatwiej, tylko później pamiętaj żeby zdublowany temat pracy usunąć). Musisz skoncentrować się na zagadnieniach związanych z tematem i Twoim jego odbiorem (nie wystarczy wkleić biografii autora czy danych na temat epoki).

 

KOMPOZYCJA

Praca pisemna musi być przejrzysta jeśli chodzi o formę. Zawsze są trzy podstawowe części składowe: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wstęp wprowadza w temat ogólnie. Zakończenie ma z zasady być pewnym podsumowaniem, wnioskami – najlepiej własnymi. Tak żeby całość stanowiła układ klamrowy. Rozwinięcie tematu to jego w miarę precyzyjne przedstawienie, tak aby czytelnik mógł dzięki tobie zapoznać się z tematem i go zrozumieć.

 

PISZ CIEKAWIE

Przemyśl temat, dobierz odpowiednią literaturę i wyciągnij z niej wnioski. Twórcze wnioski. Pisz tak, żeby inni chcieli przeczytać to, co napisałeś. Więc najpierw przemyśl, potem napisz i przeczytaj. Zapytaj sam siebie czy chciałbyć to czytać…

 

PISZ ZROZUMIALE

To dosyć oczywiste, ale bardzo ważne, więc przypominam. Trzeba pisać z sposób zrozumiały nie tylko dla ciebie, ale przede wszystkich dla czytelnika.

 

UŻYJ CYTATÓW

Tak, użyj cytatów, ale dla urozmaicenia tekstu, nie z powodu skopiowania tego, co autor napisał sam. Jeśli cytatów będzie zbyt dużo będziesz miał problem z plagiatem, szczególnie wtedy, kiedy cytatu nie oznaczysz przypisem. Poza tym cytaty muszą być ściśle związane z przekazywana treścią a nie wrzucane do tekstu bezcelowo, bez uprzedniego przemyślenia ich konkretnej funkcji.

 

PISZ SPÓJNIE

Wartościowy tekst stanowi spójną całość tematyczną i kompozycyjną. Poszczególne elementy, argumentacja wyjaśnienia muszą stanowić logiczny ciąg informacji. Inaczej tekst nie będzie zrozumiały. To umniejsza znacznie jego wartość poznawczą. Dlatego kompozycja tekstu nie może być złożona z przypadkowych elementów. Musi być przemyślana i logiczna w ostatecznym wyrazie.

Zawarte w tym tekscie informacje mogą być użytkowane w dowolnej formie jeśli chodzi o pisanie prac. Można je zastosować do takich form jak prace magisterskie i prace licencjackie.

Jeśli spełnisz wszystkie wymienione tu warunki masz szansę na napisanie dobrej pracy pisemnej. Do dzieła więc!