CO TAK NAPRAWDĘ OCENIA W TWOJEJ PRACY PROMOTOR I RECENZENT?

Pisanie prac to jedno ale ich ocena to też trudna sztuka i wymaga pewnego doświadczenia oraz znajomości tematyki i kryteriów oceny prac magisterskich, licencjackich czy inżynierskich.

Zastanawialiście się nad kryteriami jakie stosuje Wasz promotor i recenzent przy ocenie pracy? Nie? A może warto.

 

Poniżej przedstawiamy typowy rodzaj formularzu, jaki wypełniają oceniający pracę promotor i recenzent. Teraz i ty możesz sprawdzić co przy ocenie pracy będzie brane pod uwagę przede wszystkim:

Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?

  1. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności treści.
  2. Merytoryczna ocena pracy.
  3. Inne uwagi.
  4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?
  5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.
  6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, opanowanie techniki pisania pracy, odsyłacze, przypisy, spis treści itp.).
  7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy).
  8. Ocena całości.

 

Mamy nadzieję, że podany powyżej formularz pozwoli Wam jeszcze raz spojrzeć na Wasza pracę rzetelnym okiem.

 

Przypominamy jednocześnie, że autor pracy (podpisując się swoim nazwiskiem) bierze na siebie odpowiedzialność za oryginalność ujęcia i za kształt tekstu. Przedstawiana na uczelni praca nie może być plagiatem. Nie zawsze promotor jest w stanie rozpoznać w czytanych fragmentach pracy myśli przepisane cudzych opracowań, zwykle ufa w sumienność i rzetelność swego podopiecznego. Dlatego winy za plagiat nie ponosi promotor, ale osoba składająca pracę.

Tagi:

pisanie prac, prace magisterskie, prace licencjackie, prace inżynierskie, prace zaliczeniowe, pisanie prac magisterskich,  pisanie prac licencjackich, pisanie prac inżynierskich, pisanie prac zaliczeniowych, prace dyplomowe, prace podyplomowe,  pisanie prac dyplomowych, pisanie prac podyplomowych