Konsultacje i doradztwo w zakresie pisania prac (wzorce)

Cena:

Oferujemy pomoc w zakresie konsultacji edukacyjnych, a także przygotowania się do pisania prac na poziomie akademickim, a więc pisania pracy magisterskiej, licencjackiej czy podyplomowej. Pomagamy także w:
– dopisaniu wybranych fragmentów,
– wprowadzeniu poprawek do napisanych już tekstów,
– przygotowaniu narzędzi badawczych takich jak: kwestionariusz ankiety, wywiadu, obserwacji,
– dopisaniu wstępu, zakończenia, dyskusji z badań, wniosków,
– stworzeniu skryptu na podstawie podręcznika,
– przepisywaniu i redagowaniu tekstów,
– stworzeniu prezentacji w programie Power Point,
– stworzeniu autorskich konspektów i zajęć lekcyjnych.
Zajmiemy się obniżeniem współczynnika plagiatu w oparciu o podesłany raport z systemu JSA.
Info: kontakt@pracowniatekstow.com.pl
Zachęcamy do skorzystania z szerokiego zakresu oferowanych przez Pracownię Tekstów 17 Piętro usług i kierowania zapytań drogą mailową, bądź za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: http://pracowniatekstow.com.pl

Imię/ nazwa firmy:

E-mail:

Data wygaśnięcia ogłoszenia: