PremiumPEDAGOGIKA

Cena: do negocjacji

Pomogę w sposób profesjonalny w tworzeniu materiału z różnych działów pedagogiki. Znam dobrze tematykę pedagogiki, jej aktualności. Autorka materiałów konferencyjnych, referatów, badań i analiz pedagogicznych pomoże. Pisanie prac pedagogika.

kontakt: maria.prusik.jagiello@gmail.com

Podaję kilka tematów – przykłady:

Wpływ rodziców na wychowanie dziecka
Kompetencje nauczyciela
Zachowanie agresywne młodzieży
Problem alkoholizmu wśród młodzieży z małych miejscowości
Wpływ bajkoterapii na dzieci w wieku przedszkolnym
Potrzeby edukacyjne dziecka niepełnosprawnego
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne
Prawo oświatowe w Polsce
Miejsce i rola muzyki w edukacji elementarnej dziecka w wieku przedszkolnym.
Pedagogika penitencjarna
Prawa dziecka
Postawy studentów wobec aborcji
Pedagogika korczakowska w placówce przedszkolnej
Edukacja wychowania
Funkcjonowanie dzieci z rodzin alkoholowej a wsparcie pedagogiczne

PEDAGOGIKA POMOC W PISANIU PRAC
Pedagogika to nauka traktująca o istocie, celach i metodach wychowania młodych ludzi.

Dziedziny, w których mogę pomóc:

metodologia badań pedagogicznych,
historia myśli pedagogicznej
pedagogika rozwoju, psychopedagogika,
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
pedagogika wczesnoszkolna, pedologia,
pedagogika pracy,
pedagogika krytyczna,
pedagogika twórczości
i wiele innych powiązanych dziedzin z pedagogiką.
PEDAGOGIKA POMOC W PISANIU PRAC
Zajmuję się dyscyplinami takimi jak: teoria wychowania, dydaktyka, pedagogika specjalna, andragogika, pedagogika społeczna itd.

Pomagam w pisaniu materiałów i opracowań z powyżej wymienionych kierunków i dyscyplin związanych z pedagogiką. Pomagam przy: pisanie prac magisterskich i pisanie prac licencjackich, pisanie prac semestralnych i prac kontrolnych a także materiałów krótszych: prac zaliczeniowych, referatów, esejów pedagogicznych.
Czytam i analizuję bardzo dużo różnych publikacji, poszerzając ciągle wiedzę. W wolnych chwilach prowadzę bloga. Interesuje mnie przede wszystkim pedagogika w jej aspekcie metodycznym i formach organizacji procesów wychowawczych.

PROFESJONALNA POMOC PISANIE PRAC PEDAGOGIKA
Służę pomocą zarówno w pisaniu jak i zdobywaniu materiałów oraz udostępnianiu swoich materiałów prywatnych.
Do współpracy zapraszam szczególnie studentów pedagogiki oraz innych zainteresowanych tematyką. Jeśli nie wiesz co to pytanie badawcze, narzędzia badań, zmienne i wskaźniki, albo jak postawić hipotezę w pracy napisz:

kontakt:
maria.prusik.jagiello@gmail.com

słowa kluczowe:
pisanie prac pedagogika, prace magisterskie pedagogika, pisanie prac z pedagogiki, prace licencjackie pedagogika, referaty pedagogika, prace zaliczeniowe pedagogika, pisanie metodologii badań pedagogicznych, pisanie ankiet z pedagogiki, analiza badań pedagogicznych, ankieta pedagogika, wywiad pedagogika.

PEDAGOGIKA POMOC W PISANIU PRAC

kontakt:
maria.prusik.jagiello@gmail.com

Imię/ nazwa firmy: Marta

E-mail: maria.prusik.jagiello@gmail.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 13.03.2022

Cena: do negocjacji

Liczba odsłon: 37


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik