PremiumPISANIE PRAC FACHOWA POMOC MODELE FIZYCZNE PROGRAMY STERUJĄCE MODELE 3D RYSUNKI WYKONAWCZE PROJEKTY

Cena:

P I S A N I E P R A C I N Ż Y N I E R S K I C H

KOMPLEKSOWA POMOC

J E D Y N A F I R M A NA RYNKU OFERUJEMY WYKONANIE

MODELI FIZYCZNYCH WRAZ Z PROGRAMAMI STERUJĄCYMI

p r a c e i n ż y n i e r s k i e

MECHANIKA, MECHATRONIKA, ROBOTYKA, AUTOMATYKA

INZYNIERIA MORSKA, BUDOWA I REMONTY STATKÓW

PROJEKTOWANIE MASZYN, URZĄDZEŃ, SCHAMATÓW

PROJEKTY HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE

ELEKTRONIKA, ELEKTROMECHANIKA

PROJEKTOWANIE ProEngineer Creo5 Inventora, SolidWorksa, AutoCada

Statycznymi symulacjami obciążeń MES

Modelowanie 3D, rysunki konstrukcyjne, wykonawcze

P R O J E K T Y W Y K O N A W C Z E

Wykonujemy MODELE FIZYCZNE, MAKIETY

P R O G R A M Y S T E R U J Ą C E

P R O G R A M O W A N I E

A P L I K A C J E

I WIELE INNYCH

N I E Z N A L A Z Ł E Ś T E G O C O S Z U K A S Z

ZADZWOŃ/ NAPISZ

508-160-696

MKLEX@OP.PL

Prawdopodobnie jedyna Firma na rynku pisania wzorcowych opracowań wykonujaca projekty i opracowania teoretyczne z zakresu technicznego.

potrzebujesz zbudować robota, żaden problem…

potrzebujesz aplikację, żaden problem…

potrzebujesz zbudować urządzenie z własnym oprogramowaniem, żaden problem…

Jesteśmy po to, aby Wam pomóc..

Każdemu klientowi gwarantujemy:

– plan pracy, część opisową i projektową,

– obliczenia

– rysunki w programach specjalistycznych

– makiety, stanowiska laboratoryjne

– programy, aplikacje autorskie

– badania projektowe

GWARANCJA TERMINOWEGO WYKONANIA

GWARANCJA AUTORSKIEGO PROJEKTU

GWARANCJA RZETELNEGO WYKONANIA

POMAGAMY NA KAŻDYM ETAPIE

stały kontakt telefoniczny i mailowy,

p ł a t n o ś ć e t a p a m i

możliwość podpisania umowy

Kontakt mklex@op.pl

Telefon 508 160 696

WWW.PISANIEPRAC.SOS.PL

Imię/ nazwa firmy: PISANIE PRAC FACHOWA POMOC MODELE FIZYCZNE PROGRAMY STERUJĄCE MODELE 3D RYSUNKI WYKONAWCZE PROJEKTY

Telefon: 508 160 696, 71-734-57-22

E-mail: mklex@op.pl

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 10.06.2019

Cena:

Liczba odsłon: 114


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Załącznik