PremiumPisanie prac prawo i pokrewne

Cena:

Pisanie prac prawo i pokrewne dziedziny typu: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, politologia itp. Wszystkie rodzaje prawa. Prace magisterskie prawo, prace licencjackie prawo.
A tu przykładowe tematy jakimi moge się zająć. Nie są to tematy, jakimi już się zajmowałem.
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej,
Kobieta w warunkach izolacji więziennej,
Instytucja świadka koronnego w walce z przestępczością zorganizowaną,
Uporczywe nękanie, jako przestępstwo. Problematyka zachowań przemocowych
Przekroczenie granic obrony koniecznej pod rządami kodeksu karnego z 1997 r.
Chuligaństwo – studium prawno-penologiczne,
Mediacje karne – wybrane zagadnienia wpływu mediatorów na proces pojednania pomiędzy ofiarą a sprawcą,
Spór o kierunki reformy postępowania w sprawach nieletnich,
Zakład poprawczy w dobie reform systemu resocjalizacji,
Percepcja kary przez skazanych – perspektywa penologiczna,
Zjawisko przestępczości bankowej – analiza prawno-kryminologiczna,
Zjawisko samouszkodzenia w systemie penitencjarnym,

Badania psychiatryczne w polskim procesie karnym,

Warunkowe umorzenie postępowania karnego,

Zawieszenie postępowania karnego,

Podsłuch w polskim procesie karnym,

Zakazy jako środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym,

Prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym,

Dziecko jako świadek w polskim procesie karnym,

Śledztwo a dochodzenie w polskim procesie karnym,

Pokrzywdzony jako strona postępowania przygotowawczego,

Dziecko jako pokrzywdzony w polskim procesie karnym,

Oskarżyciel publiczny w polskim procesie karnym,

Kasacja podmiotów szczególnych w polskim procesie karnym,

Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnym,

Orzekanie w przedmiocie powództwa cywilnego w polskim procesie karnym,

Ustalenia alternatywne w polskim procesie karnym,

Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym,

Reguły przesłuchania w polskim procesie karnym,

Akt oskarżenia jako skarga zasadnicza w polskim procesie karnym,

Zasada bezstronności w polskim procesie karnym,

Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio w polskim procesie karnym,

Legalizm a oportunizm w polskim procesie karnym.
Warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego w opinii kuratorów sądowych,
Przestępczość komputerowa w polskim kodeksie karnym z 1997 roku na tle uregulowań międzynarodowych.
Pisanie prac prawo i pokrewne dziedziny typu: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, politologia itp. Wszystkie rodzaje prawa. Prace magisterskie prawo, prace licencjackie prawo.

Jeśli data ogłoszenia wskazuje, że jest nieaktualne to i tak napisz do mnie.

Imię/ nazwa firmy: pisanie prac

E-mail: pomoc-studenta@wp.pl

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 04.08.2021

Cena:

Liczba odsłon: 32


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik