Parafraza

Parafraza

Według definicji słownikowej parafraza to „swobodna przeróbka utworu literackiego lub czyjejś wypowiedzi rozwijająca i modyfikująca treść pierwowzoru”.
Istotą parafrazy jest zachowanie sensu oryginału. Parafrazowanie jest pożądane w pracach dyplomowych, świadczy o przestudiowaniu literatury przedmiotu. Z zasady parafrazując, nie należy modyfikować powszechnie przyjętych terminów technicznych i naukowych. Zawsze należy przy parafrazowanych fragmentach umieścić stosowny odsyłacz bibliograficzny.
Kompilacja to utwór lub jego fragment będący „połączeniem fragmentów innych utworów lub zestawieniem wyników cudzych badań”. Kompilacja nie jest więc procesem w pełni twórczym, stanowi próbę wygenerowania „autorskiego” dzieła na podstawie innych prac, przy czym autor podaje źródło zaczerpniętych fragmentów. Jest dopuszczalna w pracach dyplomowych, jednak niezalecana, ponieważ: praca dyplomowa, która zawiera liczne cytaty, na granicy naruszenia prawa autorskiego, z dużym prawdopodobieństwem zostanie oceniona bardzo nisko pod względem wartości merytorycznej, bardzo łatwo można popełnić błąd typograficzny i niewłaściwie oznaczyć cytowany tekst i w efekcie popełnić plagiat.
Z powyższego wynikają pewne wnioski praktyczne. Wprawdzie autor pracy dyplomowej ma prawo i powinien cytować i parafrazować fragmenty dzieł innych twórców, jednak powinien to robić odpowiedzialnie, ponieważ to on może ponieść konsekwencje dyscyplinarne oraz prawne za każde naruszenie prawa autorskiego.
Tekst pochodzi ze „Wskazówek dla piszących prace dyplomowe” Macieja Sydora.
Warto zapoznać się z tą ciekawą publikacją. Na pewno Wam pomoże