pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej na kierunku związanym z logistyką

Szukam kompetentnej osoby do pomocy przy pisaniu pracy inżynierskiej na kierunku związanym z logistyką.
e-mail: l_logistyka@o2.pl