Portugalczycy chcą studiować w Polsce

Portugalczycy chcą studiować w Polsce

W ciągu ostatnich lat rośnie popyt na studia wyższe w Polsce. Stajemy się głównym liderem najpopularniejszych kierunków na wybór zagranicznych studiów. Szczególne zainteresowanie wykazuje młodzież portugalska. Ich liczba na polskich studiach zwiększyła się aż o dwunastokrotnie. Niegdyś dużym powodzeniem cieszyły się uczelnie bardziej na zachodzie: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwajacarii. Jednak patrząc na ostatnią wypowiedź Waldemara Siwińskiego z Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” dowiadujemy się, że statystyki pokazują, iż Portugalczycy są zaraz obok Turków i Hiszpanów najszybciej zwiększającą się obcokrajową elitą, studiującą w Polsce. Przypuszcza, że wzrost ten jest spowodowany podobieństwem obu narodów. Zarówno sami studenci jak i eksperci przyznają, że stale rosnące zainteresowanie atudiami w Polsce wśród portugalskiej młodzieży wynika z wielu czynników: niedrogiej oferty w zakresie edukacji, niskie koszty utrzymania oraz bliskość geograficzna. Portugalczycy chcą studiować w Polsce

Ambasador Misztal jest przekonany, że zaraz przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego liczba portugalskich studentów wzrośnie na uczelniach w Polsce. Pewne jest, że liczy na duży rozgłos i zainteresowanie polskimi uczelniami po marcowych targach Futuralia w Lizbonie. Portugalczycy chcą studiować w Polsce

Oswiata w Portugalii

Szkoła średnia (ensino secundário) oferuje kierunki: ogólny, techniczno – zawodowy oraz zawodowy, trwający 1-4 lata. Ukończenie pierwszego otwiera drogę na studia wyższe. Kierunek techniczny daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych nieuniwersyteckich. Szkoły zawodowe uprawniają do podjęcia pracy lub dalszej nauki dającej dyplom.

Na etapie kształcenia średniego istnieje również możliwość edukacji w postaci audiowizualnej lub wieczorowej. Szkołę średnią kończą egzaminy zewnętrzne organizowane przez Biuro do spraw Oceniania. Wyniki egzaminów są podstawą do przyjęcia na studia wyższe.

Portugalczycy chcą studiować w Polsce

Szkolnictwo wyższe – obejmuje dwa typy szkół wyższych:

  • uczelnie uniwersyteckie,
  • uczelnie politechniczne.

Kształcenie uniwersyteckie daje następujące stopnie akademickie:

  • bacharel – po trzyletnim kształceniu, z programem technicznym, kulturowym, uprawnia do wykonywania określonych zawodów,
  • licenciado – czteroletni cykl kształcenia, z programem technicznym, kulturowym oraz specjalistycznym w danej dziedzinie,
  • mestre – pogłębiona wiedza z danego obszaru naukowego oraz umiejętność prowadzenia badań;