Program Statistica

Program Statistica jest wykorzystywany jeśli chodzi o pisanie prac, zwłaszcza pisanie prac z pedagogiki. STATISTICA to rodzina profesjonalnych programów wspomagających analizy danych wszelkiego rodzaju: od obliczania podstawowych charakterystyk i wizualizacji danych, poprzez analizy wielowymiarowe i modelowanie klasycznymi metodami statystycznymi, po wykorzystanie nowoczesnych technik data mining efektywnych, szczególnie w pracy z dużymi zbiorami danych.
Narzędzia STATISTICA umożliwiają automatyzację wykonywanych analiz, zapisywanie makr wykonywanych czynności. Wykorzystanie procesorów wielordzeniowych umożliwia wielowątkowe wykonywanie procedur analitycznych.
Program STATISTICA są dostępne w polskiej, a także innych wersjach językowych. Każdy użytkownik STATISTICA ma dostęp do obszernej pomocy elektronicznej, w której opisane są opcje modułów dostępnych w programie. Zawarte w niej liczne przykład;’ analiz znacznie ułatwiają poznawanie kolejnych modułów analitycznych.
Środowisko pracy
Programy STATISTICA są znane z prostego w użyciu, intuicyjnego, graficznego środowiska pracy. Można wybrać prace z menu w postaci wstążki (patrz poniżej) lub z klasycznym menu (użytkownik może w każdej chwili dokonać wyboru).

Oprócz interakcyjnego graficznego środowiska, użytkownicy mają także dostęp do interfejsu bazującego na środowisku programistycznym STATISTICA Visual Basic. W zaawansowanych wersjach korporacyjnych dostępny jest też interfejs bazujący na przeglądarce internetowej.
STATISTICA zapewnia integrację z pakietem MS Office. Dzięki temu, pracując zdanymi i wynikami analiz otrzymanymi w STATISTICA można jednocześnie wykorzystywać narzędzia obu tych popularnych pakietów – analitycznego i biurowego.
Wizualizacja danych (wykresy)
W każdym produkcie z rodziny STATISTICA są dostępne wysokiej jakości narzędzia wizualizacji. Umożliwiają one czytelna prezentację danych i wyników analiz.
Program STATISTICA oferuje setki typów dwuwymiarowych i trójwymiarowych obrazów graficznych. Możliwa jest także wizualizacja danych opisujących różne obszary na mapach (patrz program STATISTICA Mapy). Praktycznie każdy szczegół wyglądu wykresu może być dowolnie zmieniany przez użytkownika. Przy zapisie wykresów STATISTICA w formacie pliku graficznego można określić rozdzielczość (w dpi) dla takich formatów jak TIFF, GIF, PNG, JPG oraz BMP, dzięki czemu można dostosować jakość obrazów do celu, w jakim później chcemy je wykorzystać.

Chcesz sprawić by pisanie prac nie było tak dużym problemem i nie było plagiatu, wejdź na www.pisanieprac.co/ebook

Tam znajdziesz pomoc.