Promotor …

Pisząc pracę magisterską, inżynierską czy licencjacką, student korzysta z pomocy, wsparcia i opieki promotora. Jest to osoba, która pełni rolę przewodnika studenta i pomaga mu w pisaniu pracy na każdym z jej etapów.

Opiekun studenta

Promotor określany jest jako opiekun naukowy studenta, który już podczas konstruowania tytułu pracy oraz spisu treści, bierze aktywny udział w takich procesach. Ma on wyzwalać pomysły u piszącego oraz inspirować go do pisania kolejnych rozdziałów. Może być mentorem, który z racji posiadanej wiedzy i doświadczenia służy radą akceptując lub odrzucając projekty studenta w kwestii pisania pracy zaliczeniowej. Promotor udziela studentowi na różnych etapach tworzenia magisterki lub innej pracy pisemnej, wskazówek:

  • merytorycznych,
  • edytorskich,
  • redakcyjnych,
  • metodycznych.

Wspólna praca

Dobry promotor, angażujący się w swoją rolę, będzie ułatwiał pisanie pracy magistrantowi. Może on wskazywać źródła literaturowe lub samodzielnie je dostarczać, podsuwać pomysły do poruszenia w pracy i wywierać na nią realny wpływ, aby ostatecznie miała doskonały kształt. Promotor firmuje swoim nazwiskiem pracę magisterską, dlatego powinien on zadbać o jej należyte napisanie.

Rodzaje promotorów

Niestety, nie wszyscy promotorzy na wyższych uczelniach okazują się pomocni czy choćby zainteresowani pracą magisterską pisaną przez ich podopiecznego. Można wyróżnić różne typy promotorów:

Obojętny – nie zagłębia się w pracę magisterską studenta, nie czyta jej i nie ingeruje w jej strukturę. Nie zna swoich magistrantów i nie ma czasu na spotkania z nimi. Podpisuje pracę, do czego sprowadza się w tym przypadku jego rola.
Lekko zainteresowany – promotor zna nazwiska swoich magistrantów, wie na jaki temat piszą oni prace dyplomowe i pobieżnie im pomaga.
Zainteresowany – promotor biorący aktywy udział w procesie stworzenia pracy magisterskiej. Pomaga studentom przy wyborze tematu i konstruowaniu spisu treści. Czyta i komentuje poszczególne rozdziały oddawane przez magistrantów. Wymaga regularnych spotkań.
Głęboko zainteresowany i zaangażowany – dogłębnie analizuje wybrany przez studenta temat pracy, czyta jej treść i znajduje błędy. Stara się współdziałać z magistrantem, zawsze znajdując dla niego czas, nawet na długie spotkania.
Niekoniecznie wybór promotora głęboko zainteresowanego pracą i zaangażowanego będzie optymalny dla każdego studenta. Jeśli magistrant jest osobą samodzielną i pewną siebie, wie co chce napisać w pracy magisterskiej, nie potrzebuje promotora, który na każdym etapie będzie chciał wtrącać się w treść pracy. Wystarczy mu promotor obojętny, który zaakceptuje prawie każdą pracę.

Jak wybrać promotora?

Wybór promotora jest rzeczą indywidualną dla każdego studenta. Warto przy tym zasięgnąć opinii absolwentów, którzy mieli z nim wcześniej do czynienia. Dzięki temu student będzie wiedział, jakie wymagania ma promotor i w jaki sposób pracuje z magistrantami. Najlepiej nie wybierać promotora, który przyjmuje zbyt dużo studentów, ponieważ nie będzie on miał dla magistranta wystarczająco czasu indywidualnie.

Jedna myśl na temat “Promotor …

Komentarze są zamknięte.