Przykład przebiegu pisania pracy na temat reklamy

Oto przykład przebiegu pisania pracy na temat reklamy.

Zaczynamy od planu. Oto plan przykładowy.

Wstęp

Rozdział 1. Reklama

1.1. Geneza pojęcia

1.1.1. Reklama

1.1.2. Funkcje reklamy

1.1.3. Cele reklamy

1.2. Rodzaje reklamy

1.2.1. Reklama tradycyjna

1.2.2. Reklama internetowa

1.2.3. Reklama tranzytowa

1.3. Unormowania prawne

1.3.1. Ustawowa definicja reklamy

1.3.2. Ustawowe pojęcie reklamy

1.3.3. Zasady dotyczące działalności reklamowej

Rozdział 2. Charakterystyka działania reklamy

2.1. Metody docierania do klientów

2.1.1. Ogólna charakterystyka

2.1.2. Dystrybucja

2.1.3. Konkurenci na rynku.

2.2. Reklama jako narzędzie promocji

2.2.1. Cele

2.2.2. Klasyfikacje

2.2.3. Mechanizmy oddziaływania

2.3. Marketing internetowy i kierunki rozwoju

2.3.1. Marketing internetowy

 

2.3.2. Formy reklamy internetowej

2.3.3. Kierunki rozwoju reklamy

Rozdział 3. Reklama prasowa

3.1. Rynek prasowy w Polsce

3.1.1. Historia polskiej prasy

3.1.2. Czytelnictwo prasy w Polsce

3.1.3. Działalność reklamowa w wydawnictwach

3.2. Rynek reklamy prasowej w Polsce

3.2.1. Analiza rynku

3.2.2. Postrzeganie reklamy prasowej

3.2.3. Perspektywy rozwoju reklamy

3.3. Charakterystyka reklamy prasowej w Polsce

3.3.1. Istota reklamy prasowej

3.3.2. Standardowe formy reklamy

3.3.3. Niestandardowe formy reklamy

Zakończenie

Bibliografia

Spis Rysunków

Spis Tabel

Spis Załączników

Spis Dodatków

Dodatek 1

Dodatek 2

Dodatek 3

 

Fragmenty pracy (pomocne słownictwo)

 

Rozdział 1. Reklama

1.1. Geneza pojęcia

W tym miejscu należy przedstawić zagadnienia, które będą omawiane w niniejszym

rozdziale. Każdy fragment (rozdział, podrozdział itd.) powinien zaczynać się krótkim

wprowadzeniem do omawianych zagadnień, a kończyć wnioskami.

1.1.1. Reklama

Początki reklamy…… Na uwagę zasługuje zrealizowana w XIX w. na zlecenie…… i opisana

w [16] … .

Jak można zauważyć, analizując powyższy rysunek… (po rysunku, tabeli itp. zawsze musi

być komentarz).

1.1.2. Funkcje reklamy

Kontynuując przedstawione w poprzednim podrozdziale…

 

1.1.3. Cele reklamy

Przejdźmy na koniec do…

1.2. Rodzaje reklamy

W niniejszym podrozdziale przedstawię…

1.2.1. Reklama tradycyjna

Należy zauważyć, że…

1.2.2. Reklama internetowa

Kontynuując przedstawione w poprzednim podrozdziale…

1.2.3. Reklama tranzytowa

Przejdźmy na koniec do…

1.3. Unormowania prawne

Rozważania przeprowadzone w tym podrozdziale…

Przykład przebiegu pisania pracy na temat reklamy

No a dalej powinien być rozdział 2 i potem jeszcze trzeci, a może i czwarty. Piszemy sensownie, konkretnie, coraz bardziej przechodząc do meritum. Taka praca na pewno zaciekawi promotora. On nie chce czytać po raz tysięczny takich samych wypocin. Chce czegoś więcej. Daj mu to a będzie szczęśliwy. W zakończeniu wszystko ładnie podsumuj, daj sygnał, ze jest to twór Twój, a nie jakiś bezosobowy i beznamiętny. Gwarantuje, ze Twój wkład pracy będzie wynagrodzony.

Przykład przebiegu pisania pracy na temat reklamy – czy przydał Ci się?