Przykładowe tematy prac licencjackich z marketingu

Dziś przygotowaliśmy Wam przykładowe tematy prac licencjackich z marketingu. Mogą się stać inspiracją do dalszych Waszych poszukiwań, ale możecie też wybrać sobie po prostu jeden z nich. Oto one:

Tematy prac licencjackich z marketingu

Wybrane problemy marketingu na rynku nieruchomości.

Wybrane problemy promocji firmy.

Kampanie reklamowe – tworzenie, prowadzenie, efektywność.

Promocja i ocena otwartych funduszy.

Reklama w przedsiębiorstwie handlowym.

Rola ceny w marketingu usług.

Franchising jako metoda zdobywania rynku.

Marketing organizacji non-profit.

Metody pozyskiwania lojalności klientów.

Marketing usług.

Rola personelu w kształtowaniu wizerunku organizacji.

Efektywność działań marketingowych na rynku.

Reklama telewizyjna w oczach gimnazjalistów w szkole XXX.

 

Poniżej inne ciekawe tematy prac licencjackich z marketingu:

 

Działania marketingowe w przedsiębiorstwie agroturystycznym.

Marka w działalności podmiotu na przykładzie wybranych branż

Strategia cenowa podmiotów produkcyjnych.

Proces tworzenia opakowania na przykładzie produktów firmy.

Rynek usług leasingu w Polsce.

Opracowanie biznes planu rozwoju przedsiębiorstwa.

Rynek pracy i poziom bezrobocia w wybranych regionach.

Badania marketingowe w procesie powstawania firmy.

Wpływ kredytów inwestycyjnych na rozwój MSP na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

Rola Internetu w działalności handlowo-usługowej.

Wieloletnie plany inwestycyjne jako czynnik rozwojowy regionu.

Efektywność a atrakcyjność reklam.

Event marketing jako przykład nowoczesnego narzędzia marketingu.

Innowacje produktowe jako narzędzie marketingu.

 

A tu bonus

Przykładowe tematy prac magisterskich z marketingu:

 

Marka kraju jako istotny element dokonywania wyborów przez konsumentów.

Marketing czasopism jako środków masowego przekazu.

Marketing jako element rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem.

Marketing partyzancki – na przykładzie polskich przedsiębiorstw.

Marketing polityczny w prezydenckich / samorządowych kampaniach wyborczych.

 

Możecie sami wykorzystać z propozycji. Możecie tez skorzystać z pomocy specjalisty.

Godnym polecenia jest na pewno to ogłoszenie:

PISANIE PRAC – terminowość, profesjonalizm, jakość za przystępną cenę, raty, poprawki i antyplagiat w cenie

 

Zapraszamy na naszą stronę www.pisanieprac.co