Rektorzy z Polski i Chin rozmawiają na temat szkolnictwa wyższego

Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się szkolnictwu wyższemu i jego rozwojowi zagranicznemu. W tym celu, już niedlugo 25 września o godzinie 11:00 odbędzie się w Warszawie kolejne, trzecie spotkanie Polsko-Chińskie Forum Rektorów. Na forum tym mają być poruszane tematy m.in. rozwijania inicjatyw naukowych oraz planu wzajemnej współpracy chińskich i polskich uczelni. Takie spotkania są niezwykle ważne dla naszego szkolnictwa, gdyż Chiny to jeden z ważniejszych partnerów Polski na dalekim wschodzie w zakresie szkolnictwa i nauki.

Przypomnijmy, że pierwsze takie spotkanie miało miejsce w Pekinie z udziałem Grzegorza Schetyny, natomiast drugie spotkanie odbyło się niedawno bo zaledwie w czerwcu ubiegłego roku, w Kantonie (Guazhou). Poruszono takie problemy jak m.in.: ochrona środowiska- rozwiązania systemowe i technologiczne, produkcja żywności-szanse i możliwości, turystyka-budowanie mostów między Polską a Chinami, edukacja: współpraca uczelni wyższych.

Wszystkie spotkania mają za zadanie zacieśniać stosunki polsko-chińskie i podczas każdego takiego spotkania dyskusyjnego obydwie strony wymieniają się doświadczeniami, pokazują swoje praktyki akademickie oraz szukają dobrych rozwiązań na owocne wyniki współpracy.