Replikacja koronawirusa

Czym jest replikacja

Jest to namnażanie wirusów, czyli proces powstawania wirusów potomnych z wirusa rodzicielskiego.

Jak wygląda proces

Uwolniony w komórce żywiciela kwas nukleinowy wirusa przekazuje informację genetyczną komórce, która syntetyzuje wirusowy kwas nukleinowy, po czym następuje synteza białek kapsydu i jego wytworzenie; we wnętrze kapsydu zostaje wbudowany zsyntetyzowany kwas nukleinowy. W taki sposób powstaje wirion.

Replikacja koronawirusa

 Koronawirus skutecznie replikuje w górnych drogach oddechowych. Nosiciele koronawirusa wytwarzają dużą ilość wirusów na początku infekcji. Okres inkubacji koronawirusa wynosi średnio pięć dni, przy czym osoby zarażone nie wykazują żadnych objawów, przez co przyczyniają się do rozprzestrzeniania się wirusa.
Dlatego właśnie kwarantanna i siedzenie w domu jest tak ważne!

3 stadia choroby:

Zaczyna się od łagodnej choroby i objawów obejmujących górne drogi oddechowe, potem przekształca się w niezagrażające życiu zapalenie płuc. Po około tygodniu rozwija się ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, które może wymagać nawet podtrzymania funkcji życiowych.

U ilu osób będzie ciężki przebieg choroby

Średnio jedna na 6 osób, które zachorowały na koronawirusa jest w stanie ciężkim i ma trudności z oddychaniem. Starsi ludzie i osoby chorujące przewlekle – na nadciśnienie, choroby serca i cukrzycę częściej narażeni są na ciężki przebieg choroby. A tu już potrafi być bardzo ciężko. Doświadczenia, zwłaszcza włoskie pokazują, że statystyki umieralności są olbrzymie. W momencie pisania tego artykułu dochodziły już do niemal 10%!
Zapamiętaj z tego jedno:
Replikacja koronawirusa jest możliwa u nowej osoby, gdy ta złapie tego wirusa. Zrób wszystko by go nie złapać i nie przenieść. Ty możesz go przejść lekko, nawet bezobjawowo, ale twoi rodzice i dziadkowie nie będą mieć tyle szczęścia.