Spis treści

Wstęp ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
Dla kogo przeznaczony jest poradnik ………………………………………………………………………………………….. 7
Czym jest plagiat? ………………………………………………………………………………………………………………………… 8
Przybliżenie pojęcia plagiatu ……………………………………………………………………………………………………… 8
Czym są programy antyplagiatowe …………………………………………………………………………………………… 10
Jak działa program Plagiat.pl ……………………………………………………………………………………………………. 13
Inne programy antyplagiatowe ………………………………………………………………………………………………… 16
Czy programy antyplagiatowe działają tak samo ………………………………………………………………………… 20
ORPPD – Ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych ………………………………………….. 21
A może nikt nie zauważy plagiatu …………………………………………………………………………………………….. 22
Co grozi za plagiat …………………………………………………………………………………………………………………… 23
Zmniejszamy plagiat …………………………………………………………………………………………………………………… 24
Definicja plagiatu na nowo (pozbawiona plagiatu), czyli krok po kroku pozbawiamy się plagiatu …….. 24
Kolejny przykład …………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Różne wersje tych samych zdań …………………………………………………………………………………………………… 33
Z jaką częstotliwością należy wprowadzać zmiany w tekście ……………………………………………………….. 35
Elementy, które zawsze można wpleść w treść ………………………………………………………………………….. 37
Najlepszy moment sprawdzenia programem antyplagiatowym …………………………………………………… 38
Znajdź w sobie motywację do poprawiania plagiatu …………………………………………………………………… 39
„Złote słowa”, czyli popularne słowa, które pomagają obniżyć plagiat ………………………………………….. 40
Podsumowanie ………………………………………………………………………………………………………………………. 41
Epilog ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 43