Tematy prac licencjackich pedagogika

Dziś przedstawiamy wybrane tematy prac licencjackich pedagogika – dla studentów szukających inspiracji.

 1. Warunki socjalno-bytowe uczniów z trudnościami w uczeniu się,
 2. Zaburzenia w zachowaniu uczniów Gimnazjum X osiągających niskie wyniki w nauce,
 3. Poziom stresu uczniów dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie patologicznej,
 4. Poziom depresji policjantów,
 5. Zachowanie twórcze uczniów szkoły podstawowej X z trudnościami w uczeniu się,
 6. Poziom aktywności twórczej młodzieży intelektualnie niepełnosprawnej w stopniu lekkim,
 7. Skuteczność dogoterapii w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w opinii rodziców oraz pedagogów specjalnych,
 8. Agresja i agresywność w klasie X w opinii dzieci ze szkół podstawowych,
 9. Samoocena młodzieży z uszkodzeniem wzroku,
 10. Zjawisko niepełnosprawności w odbiorze młodzieży gimnazjalnej z miasta i ze wsi,
 11. Poziom jakości edukacji i środowiska dydaktyczno-wychowawczego w wybranym przedszkolu,
 12. Płeć, a ryzyko dysleksji u uczniów szkół podstawowych,
 13. Zaburzenia w przystosowaniu się dziecka autystycznego. Studium indywidualnego przypadku,
 14. Poziom świadomości u pedagogów specjalnych na temat edukacji uczniów zdolnych oraz utalentowanych,
 15. Poziom empatii uczniów z klas integracyjnych szkół gimnazjalnych,
 16. Poziom wyuczonej bezradności dziewcząt oraz chłopców w wieku ponadgimnazjalnym,
 17. Poziom wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością narządu słuchu,
 18. Postawy wobec trudności w uczeniu się oraz zespołu ADHD uczniów o niskich szkolnych osiągnięciach,
 19. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 20. Poczucie lęku u osób z dysfunkcją wzroku.

Tematy prac licencjackich pedagogika

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy z pedagogiki może wejść na to ogłoszenie:

Pisanie prac pedagogika. – pomoc w redagowaniu, korekcie, badaniach, ankietach, prezentacjach power point – uczciwość, rzetelność, doświadczenie