Tematy prac licencjackich z pedagogiki

Tematy prac licencjackich z pedagogiki

Potraktujcie te tematy jako podpowiedź

 • Pozycja socjometryczna dziecka a ryzyko dysleksji
 • Poziom empatii a osiągnięcia szkolne uczniów
 • Poziom empatii a samoocena młodzieży ze specyficzną dysleksją rozwojową
 • Poczucie lęku społecznego u dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
 • Pozycja socjometryczna a zachowanie dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Postawy punk i hardcore’`owców wobec agresji i przemocy
 • Postawy szalikowców wobec niepełnosprawnych
 • Postawy szalikowców wobec dysleksji i trudności w uczeniu się
 • Postawy blokersów wobec niepełnosprawnych
 • Postawy młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej wobec zachowań problemowych i ryzykanckich
 • Objawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w tekstach piosenek rockowych
 • Zachowania problemowe i ryzykanckie w tekstach utworów rockowych
 • Różne oblicza niepełnosprawności w tekstach utworów rockowych
 • Niepełnosprawność sensoryczna w tekstach utworów rockowych.
 • Choroba przewlekła w tekstach utworów rockowych
 • Zachowania suicydalne w tekstach utworów rockowych
 • Samotność i śmierć w tekstach utworów rockowych
 • Eutanazja i aborcja jako motywy w twórczości rockowych artystów
 • Pacyfizm w tekstach utworów rockowych
 • Szowinizm, nazizm i rasizm w tekstach utworów rockowych
 • Integracja i segregacja społeczna w tekstach utworów rockowych
 • Nadużywanie substancji psychoaktywnych jako motyw literacki w tekstach utworów rockowych
 • Okultyzm i magia w tekstach piosenek rockowych.
 • Hardcore, straight edge, hardline czyli różne oblicza punka – studium porównawcze.
 • Biblijne inspiracje w twórczości literackiej artystów rockowych
 • Zło i postać szatana w tekstach utworów rockowych
 • Dobro i Bóg w tekstach utworów rockowych
 • Teizm i ateizm w tekstach utworów rockowych
 • Przemoc i agresja na poziome egzosystemu społecznego w tekstach utworów artystów rockowych.
 • Zachowanie przestępcze w tekstach utworów rockowych
 • Zachowanie niemoralne w tekstach utworów rockowych
 • Homoseksualizm, transseksualizm i transwescytyzm w tekstach utworów rockowych
 • Sadyzm i masochizm w tekstach utworów rockowych.
 • Przemoc w rodzinie jako motyw w twórczości literackiej rockowych artystów
 • Ideologia gender w tekstach utworów rockowych
 • Zazdrość i zawiść w tekstach utworów rockowych
 • In-vitro i problem niepłodności w tekstach utworów rockowych
 • Tanatofobia w tekstach utworów rockowych

Tematy prac licencjackich z pedagogiki mogą być bardzo różne jak pokazują powyższe przykłady. Są to przykładowe tematy prac znalezione na internecie.