Tematy prac magisterskich z logistyki

Tematy prac magisterskich z logistyki

Dziś na życzenie jednego z fanów na facebooku Tematy prac magisterskich z logistyki:

 1. Uwarunkowania rozwoju sektora TSL (transport – spedycja – logistyka) w kraju/ regionie.
 2. Logistyka miejska – badania funkcjonowania transportu zbiorowego w aglomeracji miejskiej.
 3. Przykładowe wdrożenie rozwiązania z zakresu biznesu elektronicznego w branży TSL.
 4. Dropshipping w handlu elektronicznym.
 5. Satysfakcja klienta w przedsiębiorstwie logistycznym.
 6. Logistyka zwrotna – organizacja, postawy sprzedawców i klientów.
 7. Rola informacji i systemów informacyjnych w nowoczesnej firmie logistycznej.
 8. Analizy pasażerskiego ruchu lotniczego (lub przewozów cargo).
 9. Analizy powiązań międzynarodowych lub regionalnych w oparciu o przewozy towarów i osób.
 10. Zagadnienia obsługi handlu elektronicznego przez sektor TSL.
 11. Wykorzystanie badań marketingowych w przedsiębiorstwie logistycznym.
 12. Analiza literaturowa dotycząca infrastruktury transportu wewnętrznego.
 13. Analiza firmy oraz rozwiązania transportowe stosowane w firmie ze szczególnym
  uwzględnieniem transportu wewnętrznego, propozycje usprawnień.
 14. Rozwiązanie problemu inżynierskiego (projektu, zadania) metodami i narzędziami
  matematycznymi/informatycznymi.
 15. Znaczenie i rodzaje zapasów.
 16. Analiza i prognozowanie popytu.
 17. Sterowanie zapasami (odnawianie zapasów, zapas zabezpieczający, poziom obsługi klienta).
 18. Analiza działalności przedsiębiorstwa i propozycje usprawnień.
 19. Projekt uzgodnionego z promotorem obszaru/procesu zarządzania zapasami.
 20. Rola transportu w gospodarce.
 21. Przedsiębiorstwo transportowe – obszary decyzyjne w działalności transportowej.
 22. Informatyczne systemy zarządzania transportem.
 23. Etapy wdrożenia systemu informatycznego.
 24. Przegląd dostępnych na rynku systemów zarządzania transportem – analiza porównawcza.
 25. Analiza działalności przedsiębiorstwa i propozycje usprawnień.
 26. Projekt wdrożenia wybranego systemu lub rozwiązanie zadania z zakresu organizacji i/lub zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.
 27. Analiza procesów logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie motoryzacyjnym
  (produkcyjnym, usługowym) i propozycje usprawnień
 28. Projekt uzgodnionego z promotorem obszaru/procesu logistyki zaopatrzenia w wybranym
  przedsiębiorstwie.
 29. Identyfikacja i analiza procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie motoryzacyjnym
  (produkcyjnym, usługowym) wg faz przepływów materialnych: zaopatrzenie, produkcja,
  dystrybucja i propozycje usprawnień.
 30. Projekt uzgodnionego z promotorem obszaru/procesów logistycznych w wybranym
  przedsiębiorstwie.

Takie są nasze pomysły na Tematy prac magisterskich z logistyki.