Tematy prac prawo cywilne

Tematy prac prawo cywilne. Ciekawe propozycje. Tematy prac magisterskich z prawa cywilnego

 

 1. Ochrona danych osobowych i prywatności w związku z dokonywaniem transakcji w Internecie
 2. Ochrona dóbr osobistych przed naruszeniami w sieci komputerowej (Internecie)
 3. Problem gałęziowego podziału prawa. Na przykładzie prawa konsumenckiego
 4. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości
 5. Ułomne osoby prawne w polskim prawie prywatnym
 6. Egzekucja z nieruchomości
 7. Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
 8. Zasada pacta sunt servanda
 9. Zasada swobody umów w polskim prawie cywilnym – analiza filozoficzno-prawna
 10. Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa w prawie cywilnym
 11. Zbieg norm w polskim prawie prywatnym
 12. Cywilnoprawne i ekonomiczne aspekty umowy leasingu
 13. Ewolucja pojęcia własności w polskiej doktrynie prawa cywilnego
 14. Instytucja własności w perspektywie doktrynalnej
 15. Prawo autorskie jako kompromis między interesem twórcy a interesem społecznym
 16. Problem gałęziowego podziału prawa. Na przykładzie prawa konsumenckiego
 17. Przemiana prawa autorskiego w dobie rewolucji cyfrowo-internetowej
 18. Sankcjonowanie norm prawa cywilnego a struktura przepisów prawnych
 19. Tendencje rozwojowe odpowiedzialności cywilnej
 20. Dochodzenia roszczeń z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej
 21. Powództwa grupowe
 22. Umowy z udziałem konsumentów a swoboda kontraktowania
 23. Wykładnia oświadczeń woli w prawie cywilnym
 24. Wykładnia prawa cywilnego
 25. Zagadnienie podmiotowości prawnej nowych typów spółek prawa handlowego
 26. Zasada autonomii woli w prawie cywilnym
 27. Klauzule generalne w prawie cywilnym
 28. Koncepcja dóbr osobistych w polskim prawie cywilnym
 29. Koncepcja osoby prawnej w polskim prawie cywilnym
 30. Koncepcja zadośćuczynienia w polskim prawie cywilnym
 31. Koncepcja źródeł prawa w prawie handlowym
 32. Nieważność czynności prawnej
 33. Nieważność czynności prawnej jako sankcja wady oświadczenia woli

 

 

Tematy prac prawo cywilne. Ciekawe propozycje. Tematy prac magisterskich z prawa cywilnego

Potrzebujesz pomocy?

Możesz znaleźć ją tutaj:

Pisanie prac prawo i administracja