Typologia technik i narzędzi badawczych

Typologia technik i narzędzi badawczych

Przy rozważaniach nad metodami badawczymi pojawiło się określenie techniki badawczej. Czym więc jest technika badawcza? Podobnie jak metoda badawcza, tak i technika badawcza doczekała się wielu definicji.

Według Tadeusza Pilcha będą to praktyczne czynności zastosowane zgodnie z przyjętym, akceptowanym w świecie nauki algorytmem, mające w konsekwencji umożliwić uzyskanie sprawdzonych informacji, opinii i faktów.

Mieczysław Łobocki natomiast stwierdza,

że są one skonkretyzowanymi działaniami skierowanymi w stronę realizacji zaplanowanych badań, przy czym w ramach jednej metody może być realizowanych kilka technik badawczych. Luba Sołoma jako technikę badań określa „sposób zbierania materiałów” i wybór jej uzależnia od przyjętej metody badawczej. Tomasz Majewski zauważa, że owe zbieranie danych wykonywane jest za pomocą narzędzi badawczych, za które, za Zaczyńskim, uważa wszelkie materialne środki wspierające badanie naukowe.

Marian Cieślarczyk i Zenon Chojnacki dodają, że na optymalną dla danego zakresu badań metodę badawczą składają się odpowiednie techniki badawcze i właściwy sposób ich wykorzystania.

Typologia technik i narzędzi badawczych