Czy bać się plagiatu?

Czy bać się plagiatu?

Prawa autorskie chronione są przez przepisy prawa karnego, które mają na celu ochronę interesu publicznego i prawa cywilnego, które uwzględniają interesy prywatne.
Przestępstwo plagiatu określone zostało w art.115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Polega ono na przywłaszczeniu sobie autorstwa bądź wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości czy też części cudzego utworu tudzież artystycznego wykonania. Czy bać się plagiatu?

Plagiat jest to czyn ścigany w trybie prywatnoskargowym, czyli pokrzywdzony aby zainicjować postępowanie musi złożyć prywatny akt oskarżenia. To przestępstwo jest kwalifikowane jako występek (ponieważ czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 3) czyli sądem właściwym będzie sąd rejonowy, właściwy dla miejsca w którym ten czy popełniono.

Plagiat (łac. plagium, kradzież) – pojęcie z zakresu prawa autorskiego oznaczające skopiowanie cudzego utworu (lub jego części) wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu. Może być nim obraz, grafika, fotografia, piosenka, wiersz, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa jak również gra komputerowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni. Plagiat jest szczególnie niechlubnym przestępstwem, dyskwalifikującym autora całkowicie do uczestnictwa w środowisku naukowym. Dotyczy to zarówno studentów, jak i pracowników naukowych. Plagiat polega na kopiowaniu cudzych pomysłów i tekstów – jest to kradzież idei.

źródło: Wikipedia

Czy bać się plagiatu? Tak, zdecydowanie tak. Plagiat może być czynnikiem, dzięki któremu Twoja praca zostanie odrzucona na uczelni. Musisz znać wartość dopuszczalne plagiatu na swojej uczelni i w razie plagiatu tak zmieniać tekst by plagiatu nie było lub stawał się coraz to mniejszy. Jeśli masz łeb na karku to będziesz miał te uwagi na względzie i wtedy możesz być spokojny, że nic złego nie stanie się z Twoją pracą. Zasada jest taka, jeśli piszesz samodzielnie, z głowy, nie spisujesz i nie kopiujesz, to możesz czuć się bezpieczny. Tylko wtedy pisanie prac jest rzetelne.
Zmniejsz szybko samodzielnie plagiat w pracy:
http://pisanieprac.co/ebook/