Wybór tematu pracy magisterskiej

Wybór tematu pracy magisterskiej

Praca magisterska jest zwieńczeniem, ukoronowaniem 5-letnich studiów na uczelni wyższej. Powinna ona odzwierciedlać zainteresowania studenta w zakresie tematycznym odpowiadającym ukończonym przez niego studiom. Ważnym elementem pisania pracy magisterskiej jest w pierwszej kolejności wybór odpowiedniego tematu. Mówi się nawet, że dokonanie trafnej decyzji w tej materii to połowa sukcesu przy pracy dyplomowej. Jeśli temat będzie odpowiadał studentowi, pisanie pracy stanie się czystą przyjemnością. Warto poświęcić trochę czasu, aby wybrać optymalny temat pracy magisterskiej. Wybór tematu pracy magisterskiej

Poszukiwanie tematu

Często już sam promotor pracy, który ma pod swoimi „skrzydłami” kilku magistrów, podaje im listę tematów do wyboru, wraz z założoną literaturą i wstępnym planem pracy. Niestety, nie zawsze tak jest, a i tematy podane przez niego mogą nie odpowiadać studentowi. Poszukiwanie samodzielnie tematu pracy powinniśmy rozpocząć od zakreślenia ogólnego obszaru tematycznego pracy, nad którym chcielibyśmy się pochylić i opracować. Być może w zakresie kończonych studiów mamy dziedzinę, która nas szczególnie interesuje, albo w której chcielibyśmy poszerzać swoją wiedzę i specjalizować się w przyszłości.

W trakcie pisania pracy można stać się ekspertem w konkretnym temacie, dlatego warto wybrać taki, który przyda nam się np. w przyszłej pracy zawodowej. Musi on być też dla nas po prostu ciekawy, aby z przyjemnością gromadzić właściwą literaturę i odkrywać fakty w tym zakresie.

Literatura i dane empiryczne

Trudno będzie nam napisać pracę magisterską na wybrany temat, gdy w związku z nim istnieje mało literatury fachowej, a dostępne książki są napisane jedynie w języku obcym, w którym nie czujemy się najlepiej. Trzeba więc sprawdzić, czy w zakresie tematycznym, jaki wybieramy dla naszej pracy magisterskiej, nie będziemy mieć zbyt wielu trudności ze zgromadzeniem odpowiedniej bibliografii. Ważne jest też, czy w danym temacie możemy bez większych trudów zebrać dane empiryczne, które posłużą do napisania praktycznych rozdziałów pracy magisterskiej. Wybór tematu pracy magisterskiej

Jak sformułować temat?

Wiedząc, w jakim zakresie i dziedzinie wiedzy chcemy pisać pracę, po sprawdzeniu dostępności literatury i danych empirycznych, można przystąpić do sformułowania tematu. Powinien on być trafny, formalny i jednocześnie klarownie określać, co zostało opisane i przebadane w pracy. Najczęściej temat pracy magisterskiej formułowany jest na zasadzie: zagadnienie główne +łącznik+ obszar. Na przykład łącznikiem może być zwrot „na przykładzie”, a obszarem „firma X”.