Zaliczka czy cała płatność z góry za pracę magisterską

Zaliczka czy cała płatność z góry za pracę magisterską

Kontaktując się w sprawie zlecenia pracy magisterskiej czy licencjackiej zostaniesz poproszony o uiszczenia jakiejś opłaty początkowej z tym związanej. Niektórzy proponują zaliczkę w wysokości 100 zł, inni 300-400, inni jeszcze przekonują, że konieczna jest płatność z góry za całą usługę. Warto omijać ostatni przypadek. Wiele osób żeruje na ludzkiej naiwności i desperacji związanej z pisaniem prac. Powinno wydać Ci się to co najmniej podejrzane. Pisanie prac powinno wiązać się przecież z obopólnym zaufaniem.

Zaliczka, jest zaliczana na poczet świadczenia. Zaliczka nie jest więc formą zabezpieczenia wykonania umowy, stanowi jedynie część ceny. Do skutków wręczenia zaliczki zastosować należy przepisy o umowach wzajemnych, nie zaś o zadatku.

Zatem – zaliczka czy cała płatność z góry za pracę magisterską.

Lepiej wybierać ofertę gdzie wykonawca pobiera niewielką opłatę zaliczkową za rozpoczęcie opracowywania materiałów do pracy magisterskiej czy pracy licencjackiej.

W ujęciu kodeksu cywilnego, jeżeli wykonanie umowy czy  wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu właściwej zaliczki.
Jeżeli wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona która zobowiązana była do dostarczenia przedmiotu umowy, dysponowała przedmiotem umowy obowiązana jest tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. W umowie strony mogą zastrzec korzystniejsze warunki zwrotu zaliczek i kredytu.

zadatek może przybrać funkcję zaliczki. Zadatek – zaliczka dana na poczet przyszłego świadczenia – przede wszystkim pieniężnego – zapłacona przy umowie przedwstępnej podlega zwrotowi, jeśli nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. Warto jednak zaznaczyć, że w stosunkach z konsumentami przyjęcie przez sprzedawcę zadatku w znacznej wysokości nie upoważnia do traktowania tego zadatku jako zaliczki na poczet ceny.

Życzymy powodzenia przy pisaniu pracy