Co to jest ibidem

Co to jest ibidem?

Ibidem – to samo miejsce, tamże, skracane często, aczkolwiek nie zawsze (i nie zawsze tolerowany przez promotorów) do ibid. To skrót używany w przypisach lub tekstach źródłowych dla wskazania na ostatnio cytowaną pozycję. Jeszcze inne znaczenie: „To pojęcie/zwrot jest również określone we wskazanym dokumencie.

Ibidem stosuje się, gdy kolejne przypisy (na przykład przypis 40, 41, 42, 43) odwołują się do tej samej publikacji. Wtedy w przypisie 41 pisze się nazwisko autora, tytuł itd., a w 42, 43, 45 tylko wstawiasz słowo Ibidem napisane kursywą. Jeśli odwołujesz się do tej samej książki, lecz do innej strony, to należy to zaznaczyć: Ibidem s. 56.

Wielu studentów nie wie, że tu po prostu chodzi o powtórzenie tego co było wcześniej. Najzwyczajniej, po prostu.  Ale musisz pamiętać Szanowny Studencie by używać tej właśnie formy przy pisaniu swojej pracy licencjackiej, magisterskiej bądź inżynierskiej, ponieważ promotor może być na to wyczulony. A chyba nikt nie chce wpieniać swojego promotora.

Niektórzy studenci pytają: „kim jest ten ibidem?” i popełniają wieki błąd. Powinni pytać „Co to jest ibidem?”

Op. cit. stosuje się, gdy trzebaodesłać czytelnika do książki, którą już wcześniej się cytowało (ale nie bezpośrednio w poprzednim przypisie, lecz kilka przypisów wcześniej, nawet kilka stron wcześniej.) Skrót op.cit. pisze się kursywą i bez spacji (odstępu).

Teraz już wiesz co to jest ibidem.

Sprawdź przy okazji to ogłoszenie:

Pisanie prac z PEDAGOGIKI – profesjonalna pomoc