Doktor nauk humanistycznych – szeroka pomoc edukacyjna – opracowania, prace, poprawy, 17 lat doświadczenia

Pomogę w przygotowaniu wzorców opracowań z dziedzin humanistycznych.
Jestem autorem około 50 opracowań naukowych i popularnonaukowych. Posiadam tytuł doktora nauk humanistycznych. Z rangi dużego doświadczenia specjalizuję się w pisaniu wzorców opracowań z następujących dziedzin:
-historia,
-pedagogika,
-politologia,
-administracja,
-prawo,
-ekonomia,
-zarządzanie,
-logistyka,
-teologia,
-turystyka oraz wszystkie dziedziny pokrewne.
Tworzę także prace zaliczeniowe i prace podyplomowe.

W przypadku zainteresowania prześlę wszystkie próbki i skany itd. Gwarantuję profesjonalizm, korzystanie z najnowszej literatury, poprawki, które są w cenie. Zainteresowanym osobom prześlę próbki moich artykułów naukowych oraz ewentualnie skan dyplomu.
Cena jest bardzo przystępna.
Proponuję rozliczenie za poszczególne części nawet w obrębie rozdziału (nawet co kilka stron). Proponuję także zawarcie umowy-dzieło.
Rozliczenie następuje dopiero po przesłaniu pierwszej części pracy z mojej strony.
Adres strony: prywatnyedukator.pl, mail: kontakt@prywatnyedukator.pl