ZwykłePILNE

Cena:

dzień dobry,mam do napisania odwołanie,przegapiłam termin oddania pracy.czy jest możliwość napisania tej pracy.AKTA SPRAWY Z notatki urzędowej dwóch członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Andrzeja Odważnego i Zbigniewa Dużego wynika, że w dni 13 stycznia 2019 roku obserwowali sklep PERŁA w Poznaniu zlokalizowany przy ul. Prostej 1, z uwagi na otrzymywane anonimy o sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz zakłócania tam spokoju. O podjęciu się obserwacji poinformowali funkcjonariuszy policji pełniących nieopodal służbę patrolową.Z notatki urzędowej funkcjonariuszy policji z dnia 13.01.2019 r. wynika, że w pewnym momencie zauważyli wychodzącego ze sklepu mężczyznę, który bezpośrednio po jego opuszczeniu na ulicy trzymał w ręku butelkę piwa i popijając z niej oddalał się od sklepu. Widząc to funkcjonariusze wylegitymowali go, przebadali na zawartość alkoholu urządzeniem „Alco Blow” które dało wynik pozytywny. Wylegitymowany Dariusz Wolny przyznał się do spożywania alkoholu w miejscu publicznym zarówno przed zakupem w sklepie PERŁA jak i po tym zakupie i przyjął 500,00 złotowy mandat za czyn z art. 43 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650 zwanej dalej „Ustawą”). Dokonali wylegitymowania sprzedawcy p. Agaty Prawej, przesłuchania jej (zaprzeczyła, aby kiedykolwiek sprzedała alkohol osobie nietrzeźwej) i przekazali akta do dalszego procedowania.Na skutek wniosku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 14 stycznia 2018 roku, do którego załączono obie w/w notatki urzędowe, pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania z upoważnienia Prezydent Poznania przesłuchali Andrzeja Odważnego i Zbigniewa Dużego w charakterze świadków, po czym od razu w tym samym dniu wszczęto postępowanie w przedmiocie cofnięcia Piotrowi Małemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  Świadkowie Andrzej Odważny i Zbigniew Duży potwierdzili niesporne ustalenia, nie mogąc wskazać kategorycznie czy Dariusz Wolny przed wejściem do sklepu dawał oznaki znajdowania się w stanie nietrzeźwości. W efekcie stwierdzili, że tak musiało być bo po wyjściu ze sklepu nie wypił nawet całej butelki piwa, a policjanci potwierdzili taki stan  badaniem i dali mu mandat. Dodatkowo wskazali, że sklep PERŁA narusza warunki zezwolenia dokonując sprzedaży alkoholu przez Internet i załączyli „zrzuty ekranu” obrazujące oferowanie do sprzedaży różnych gatunków piwa.W toku postępowania zwrócono się o nadesłanie notatki funkcjonariuszy policji oraz informacje o dalszych losach sprawy.Z nadesłanej do akt notatki oraz informacji wynika, że w dniu 13 stycznia 2019 roku pracownica sklepu PERŁA p. Agata Prawa, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Prostej 1 została skazana nieprawomocnie nakazem karnym za sprzedaż alkoholu osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości tj. za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 43 ust. 1 Ustawy na karę grzywny 50 stawek po 50 złotych każda stawka. Przesłuchany w sprawie karnej Piotr Wolny potwierdził, że zarówno przed zakupem jak i po zakupie alkoholu w sklepie PEREŁA spożywał alkohol. Agata Prawa w wyjaśnieniach zaprzeczyła, aby kiedykolwiek sprzedała alkohol osobie nietrzeźwej, Piotra Wolnego w ogóle nie pamiętała, i nikt kto kupował w dniu 13 stycznia 2019 roku alkohol w jej ocenie nie znajdował się w stanie nietrzeźwości. Wiedział, że sklep ma stronę internetową, ale tylko do zamawiania i ewentualnie płacenia za alkohol, a odbiór i finalizowanie całej transakcji sprzedaży zawsze odbywał się w sklepie na ul. Prostej 1. Protokół z oględzin strony sklepu internetowego potwierdził możliwość oferowania alkoholu, zapłaty za niego oraz braku możliwości wysyłki towaru, a jedynie osobistą możliwość odbioru zamówionego alkoholu.Po zapoznaniu się z aktami sprawy Piotr Mały złożył wnioski o przesłuchanie go osobiście,  przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego informatyka celem wyjaśnienia zasad funkcjonowania strony internetowej, która nie jest sklepem, a jedynie stroną pomagającą potencjalnym kupującym w zakupie, który zawsze dokonywany jest w sklepie stacjonarnym oraz załączenia w poczet materiału dowodowego akt sprawy karnej Agaty Prawej.Postanowieniem z dnia 1 marca 2019 roku odmówiono przeprowadzenia wnioskowanych przez Piotra Małego wniosków dowodowych, z wagi na fakt, że okoliczności istotne dla sprawy zostały już ustalone zarówno w drodze obiektywnych źródeł dowodowych z dokumentów jak i osobowych źródeł dowodowych.Decyzją I Instancji z dnia 16 maja 2019 roku Prezydent Poznania działając na podstawie art. 18 ust. 10 pkt. 1 i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 6 Ustawy orzekł o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu.10.W uzasadnieniu wskazano, że w sposób  nie budzący wątpliwości doszło do sprzedaży alkoholu osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, a sam sklep prowadzi niedozwoloną sprzedaż internetową. Obie przesłanki nie dają organowi możliwości uznania, lecz wprost nakazują cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Proszę sporządzić odwołanie od powyższej decyzji. Proszę uzupełnić brakujące dane wg własnego uznania. Proszę wykorzystać orzecznictwo oraz poglądy doktryny

Imię/ nazwa firmy: kkk

Telefon: 517070097

E-mail: bartczyk.katarzyna@gmail.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 02.12.2022

Cena:

Liczba odsłon: 9


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik