ZwykłePisanie prac BHP

Cena:

Pisanie prac BHP

Oferuje pisanie prac BHP. Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie. Pisanie prac BHP, Pisanie prac BHP
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami. Pisanie prac BHP u mnie to mądry wybór.
Poniżej kawałek mojego tekstu:

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokości:
• Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej l m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w sposób, o którym mowa w § 15 ust. 2 . Przepis ten stosuje się także do przejść i dojść do tych stanowisk oraz do klatek schodowych
• Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, o wysokości 1,1 m
• Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia
• Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą.
• Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkon} . szyby dźwigów . powinny być zabezpieczone balustradą
• Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 mwzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

Pisanie prac BHP

Imię/ nazwa firmy: Pisanie prac BHP

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 21.11.2015

Cena:

Liczba odsłon: 1196


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik