Zwykłepisanie prac BHP

Cena: cc

Pisanie prac nieruchomości

Oferuje pisanie prac BHP. Prace licencjackie, prace zaliczeniowe, prace magisterskie, a także MBA, podyplomowe. Pomoc w każdym możliwym zakresie. Pisanie prac BHP, Pisanie prac BHP
Oferowane przeze mnie materiały są pozbawione plagiatu, mogę to poświadczyć odpowiednimi raportami. Pisanie prac BHPu mnie to mądry wybór.
Poniżej kawałek mojego tekstu:

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokości:
• Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej l m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w sposób, o którym mowa w § 15 ust. 2 . Przepis ten stosuje się także do przejść i dojść do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.
• Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, o wysokości 1,1 m.
• Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia.
• Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą.
• Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkon} . szyby dźwigów . powinny być zabezpieczone balustradą.
• Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m. wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

Pisanie prac BHP

Imię/ nazwa firmy: prace@

E-mail: prace@email.com

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 17.11.2015

Cena: cc

Liczba odsłon: 334


Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

    Imię (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik